Norwegian-underskud i 2017 tredoblet

Det norske finanstilsyns afgørelse i sagen om værdiansættelse af aktierne i Bank Norwegian ændrer Norwegians 2017-underskud fra en til tre milliarder norske kroner.

Finanstilsynet i Norge har underkendt de ændrede regnskabssprincipper, som Norwegian lagde til grund for 2017-regnskabet.

Det betyder rent konkret, at Norwegians underskud før skat i 2017 bliver på 3,06 milliarder kroner mod en oprindelig opgørelse på 1,07 milliarder norske kroner. Herudover er selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 halveret fra 4,09 milliarder norske kroner til blot 2,1 milliarder norske kroner.

“Norwegian har besluttet at følge anbefalingen fra Finanstilsynet, hvilket resulterer i en ændring i det foreløbige resultat, som blev præsenteret i forbindelse med selskabets fremlæggelse af resultatet for fjerde kvartal,” hedder det i en meddelelse fra Norwegian.

Hele miseren handler om en opskrivning af værdien af flyselskabets aktier i Bank Norwegian, der også går under navnet Norwegian Finans Holding ASA (NOFI). Tidligere havde Norwegian opgjort værdien af aktierne i det associerede selskab gennem indre værdi-metoden (IAS 28), men i 2017 ændrede man regnskabsprincipperne, så kapitalandelen opgøres til markedsværdien (IAS 39).

Finanstilsynet var af den opfattelse, at Norwegian havde en betydelig indflydelse på banken gennem det forhold, at Bjørn H. Kise var bestyrelsesformand i både Norwegian Finans Holding og Norwegian Air Shuttle, hvorfor denne ændrede opgørelsesmetode ikke kunne accepteres.

Opskrivning gennemføres i 2018
Det forhold er efterfølgende blevet løst ved, at Bjørn H. Kise på en ekstraordinær generalforsamling den 14. marts trådte tilbage som formand for Norwegian Finans Holding, hvilket var et krav fra Finanstilsynet for at acceptere den ændrede opgørelsesmetode. Men det ændrer ikke på, at opskrivningen af værdierne i regnskabet for 2017 skal føres tilbage til det oprindelige udgangspunkt.

Dermed kommer Norwegian ud af 2017 med et gigantisk underskud på over tre milliarder norske kroner, mens egenkapitalen er blevet halveret. Det kan give indtryk af et flyselskab, der er presset på kerneforretningen og efterfølgende har forsøgt at pynte på regnskabet gennem opskrivning af værdierne i Bank Norwegian (NOFI)

Da Finanstilsynet har accepteret, at Norwegian i det nye regnskabsår kan opskrive værdierne efter IAS 39, da Bjørn H. Kise ikke længere er bestyrelsesformand i begge selskaber, så kommer Norwegian til at gennemføre opskrivningen i første kvartal af 2018.

Dermed er der lagt op til, at Norwegian ved udgangen af første kvartal af 2018 atter kan indtægtsføre finansielle gevinster fra opskrivningen af værdierne i Bank Norwegian (NOFI). Der vil ikke være ændringer i egenkapitalen per 31. marts 2018 i forhold til i dag, bekræfter Norwegian.

 

Relaterede artikler:

Mulig bombe under Norwegian-regnskab

Millliardunderskud hos Norwegian

Bjørn Kjos: Godt vi er ude af 2017