Terminal 2E i Paris-Charles de Gaulle. Foto: Group ADP

Afblæser fransk flyvelederstrejke

En strejke blandt de franske flyveledere er blevet afværget med en aftale mellem fagforeningen og landets civile luftfartsmyndigheder. Konflikten kunne have ramt op mod en million passagerer.

Den 16. september strejkede flyvelederne i Frankrig, da de ønsker lønforhøjelse som følge af den stigende inflation samt, at der skal rekrutteres nye flyveledere, som kan overtage stillingerne, når kolleger forlader jobbet af den ene eller anden grund.

Selvom strejken kun varede i en dag, så oplyser den europæiske lufttrafiktjeneste Eurocontrol, at den betød, at 2.400 flyvninger blev aflyst og mange flere blev forsinkede. Det scenarie står nu til at kunne gentage sig.

Flyvelederne har nemlig planlagt, at de atter vil nedlægge arbejdet den 28., 29. og 30. september, hvis DGAC, der er de civile luftfartsmyndigheder i landet, og andre offentlige myndigheder ikke kommer med et brugbart forslag til en aftale, der lever op til de krav, som flyvelederne har stillet.

Kan få betydning for op mod en million passagerer
Under den seneste strejke måtte Air France eksempelvis nøjes med at gennemføre 45 procent af de planlagte flyvninger på korte- og mellemlange distancer, ligesom British Airways måtte aflyse 22 flyvninger. Det skriver Euronews Travel.

Den betød også, at der ikke kunne foretages overflyvninger over Frankrig i samme omfang som ellers. Det ledte til, at Ryanair måtte aflyse 420 flyvninger, hvilket fik konsekvenser for 80.000 passagerer, der havde billet til en flyvning med lavprisselskabet.

Såfremt de tre dages arbejdsnedlæggelse føres ud i livet, kan konsekvenserne blive, at 7.200 flyvninger bliver aflyst og op mod en million passagerer ikke kommer af sted, som de ellers havde planlagt. Dertil kommer formentlig en lang række forsinkelser.

Forhandlinger fortsætter
Strejken er organiseret af fagforeningen Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA), og den falder sammen med en anden strejke, som foretages af medlemmer af fagforeningen Confédération Générale du Travail.

Det resulterer i, at ground handling-ansatte samt andre medarbejdere i en del af landets lufthavne nedlægger arbejdet i tillæg til flyvelederne den 29. September, hvilket potentielt kan betyde endnu flere forstyrrelser af flytrafikken.

Frédéric Solano, der er direktør for DGAC, understreger, at man fortsat arbejder på at finde en løsning således, at konflikten kan afværges.

”Vi har ikke stoppet vores drøftelser, og vi har heller ikke afbrudt kontakten, så arbejdet fortsætter.”

Opdatering – Fredag den 23. september, klokken 10:06
De omtalte drøftelser har resulteret i, at parterne er nået frem til en fælles aftale, hvilket har betydet, at Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien har afblæst strejken i næste uge.

Fagforeningen oplyser i en pressemeddelelse, at der er blevet indgået en aftale med DGAC, som betyder, at flyveledernes årlige bonus bliver øget med 3,5 procent fra den 1. januar 2023, ligesom de ansatte fremover vil få en del af overskuddet i form af en ny bonusudbetaling på 1.000 euro (7.436 kroner). Udbetalingen af denne vil afhænge af, at en række kriterier bliver opfyldt.

I tillæg hertil er der også blevet truffet aftale om, at lønniveauet for flyvelederne hæves gradvist mellem 2023 og 2027. Derudover er der blevet fastsat en række fælles mål parterne imellem i henhold til at få rekrutteret nye flyveledere, som fagforeningen ønskede.

Selvom flyveledernes arbejdsnedlæggelse er blevet afblæst, vil strejken blandt lufthavnspersonalet stadigvæk finde sted den 29. september. Ifølge landets civile luftfartsmyndigheder forventes denne konflikt dog ikke at påvirke flytrafikken i lige så høj grad, som tilfældet var med flyvelederstrejken.


Relaterede artikler: 

Air France aflyser over halvdelen af flyvningerne

Pilotstrejke hos Lufthansa er afværget – OPD.

SAS tabte en milliard kroner på pilotstrejken