ICAO-hovedkvarteret i Montreal. (Foto: ICAO)

Opdaterer anbefalinger for fly i konfliktområder

ICAO har opdateret sin manual for risikovurderinger i forbindelse med flyvninger i og omkring konfliktområder. Den nye opdatering handler blandt andet om risikoen for forskellige typer missiler.

FNs organisation for civil luftfart, ICAO, har opdateret sin manual for risikovurderinger, hvilket altså sker kort tid efter, at krigen mellem Israel og Hamas brød ud. Dette skete 7. oktober 2023.

Således har organisationen opdateret den såkaldte Risk Assessment Manuel for Civil Aircraft Operations Over or Near Conflict Zones. Formålet er at hjælpe luftfartsmyndigheder- og operatører med at kontrollere deres luftrum i konflikttider – herunder hvorvidt de skal tillade flyvninger over eller nær konfliktzoner.

De seneste opdaterede anbefalinger i risikovurderingsmanualen er blevet udvidet til nu også at omfatte rådgivning til stater og operatører vedrørende risici for forskellige typer af missiler.

ICAO fortæller således om risikoen for jord-til-luft-missiler (SAM’er), ballistiske missiler, jord-til-jord-missiler (SSM’er) og luft-til-luft-missiler (AAM’er), ligesom der blandt andet gives vejledning om udførelse af lukninger af luftrum i konfliktzoner.

Foruden dette er manualen også blevet opdateret med nye retningslinjer omkring harmonisering af risikovurderinger og risikorelateret kommunikation.

Vigtigt med samarbejde
ICAO oplyser, at flyselskaber ofte også selv vil foretage en række risikovurderinger i forbindelse med konfliktzoner, således at der på mest sikre vis kan planlægges ruter og operationer baseret på den seneste tilgængelige information. Dog er det også vigtigt med samarbejde, lyder det.

’Militære eller terroristiske konflikter kan opstå i enhver stat til enhver tid og udgøre en risiko for civil luftfart. Dette er grunden til, at det er vigtigt for regeringer, luftfartøjsoperatører og andre luftrumsbrugere såsom luftfartstjenesteudbydere (ANSP’er) at arbejde sammen for at dele den mest opdaterede konfliktzone-risikobaserede information for at sikre civile flyvninger,’ lyder det fra ICAO.

Med den seneste opdatering har ICAO således publiceret den tredje udgave af organisationens sikkerhedsmanuel. Manualen blev første gang sendt ud i 2017 som et resultat af det arbejde, som ICAO udførte efter nedskydningen af MH17-flyet fra Malaysia Airlines i 2014.

Den første opdatering af manualen fandt sted i 2022 i kølvandet på nedskydningen af PS752 fra Ukraine International Airlines i 2020.

Opdateringen af risikovurderingsmanualen omfatter input fra enkeltpersoner, stater, luftfartsindustriens interessenter og fra Safer Skies Initiative Committee.

 

Relaterede artikler:

MEA flytter størsteparten af flåden væk fra Beirut

Kan blive ramt af Israel-Palæstina-konflikt

ICAO fordømmer Nordkoreas missilforsøg