ICAO-rådet. (Foto: ICAO | PR)

ICAO fordømmer Nordkoreas missilforsøg

FNs luftfartsorganisation tager skarpt afstand fra de missilaffyringer, som militæret i Nordkorea har foretaget på det seneste, da ICAO mener, at de udgør en ”alvorlig trussel” mod luftfarten.

I løbet af årets første seks måneder år har styret i Nordkorea ved flere lejligheder affyret missiler, hvilket flere lande har kritiseret og taget afstand fra. Det seneste tilfælde var i sidste uge, da to missiler blev affyret fra Sunan-kvarteret i landets hovedstad Pyongyang.

Flere ting peger på, at missilaffyringen var tiltænkt som en magtdemonstration i og med, at affyringen fandt sted blot få timer efter, at USA’s militær og Sydkoreas ditto lavede en fælles øvelse ved grænsen mellem Syd- og Nordkorea.

Den udlægning understøttes af, at forsvarsministeriet i Nordkorea udsendte en officiel udmelding, hvori det blandt andet lød, at man anså den fælles militærøvelse for at være et ”provokerende og uansvarligt” træk, der kun tjener til at højne spændingerne i det opdelte land.

Kan true luftfarten
Nu har ICAO også meldt sig i koret af kritiske røster, der fordømmer Nordkoreas handlinger. Det blev besluttet på et møde for medlemmerne af ICAO-rådet, som netop har været afviklet i Montreal. Rådet fungerer som det styrende organ i FNs luftartsorganisation,

Beslutningen blev truffet på baggrund af en orientering om situationen, som ICAOs generalsekretær Juan Carlos Salazar og rådets formand Salvatore Sciacchitano gav til de i alt 36 af medlemslande, som – fordelt på tre forskellige grupper – sidder med ved bordet i luftfartsorganisationens råd.

ICAOs holdning er, at Nordkoreas missil affyringer ”udgør en alvorlig trussel for verdens civile luftfart” og de er et udtryk for ”en total ligegyldighed over for de resolutioner, som FN’s Sikkerhedsråd har vedtaget på området”.

Bør rette sig efter Chicago-konventionen
Det kom desuden frem på mødet, at Salvatore Sciacchitano den 30. maj i år sendte et officielt brev til de nationale luftfartsmyndigheder i Nordkorea, hvor emnet var landets planer om at opsende en militær satellit til rekognoscering.

Satellitten gør tilsyneladende brug af en del af den samme teknologi, som benyttes i de missiler, som det nordkoreanske militær har foretaget affyringer af. Landets luftfartsmyndigheder har dog for nuværende ikke svaret på brevet fra ICAO, lyder det.

Udover at luftfartsorganisationen fordømte Nordkoreas handlinger benyttede rådet også lejligheden til at understrege vigtigheden af ​​Chicago-konventionen og dennes rolle i at skabe den juridiske og operationelle ramme for den civile luftfart i verden, ligesom rådet også opfordrede Nordkorea til at rette sig efter de bestemmelser, som er en del af konventionen.


Relaterede artikler:

ICAO: Kun evidensbaserede COVID-19-restriktioner

Rusland ryger ud af ICAOs råd (OPD.)

Effektiv luftfartsblokade mod Hviderusland