Pæne trafiktal fra juni måned

Torsdag blev trafiktallene for de tre største flyselskaber på det danske marked offentliggjort, henholdsvis SAS, Norwegian og Cimber Sterling. Der var overvejende fremgang at spore hos alle tre selskaber.

Juni måned blev ikke så ringe endda, når man betragter trafiktallene fra de tre største flyselskaber på det danske marked. Torsdag var nemlig dagen, hvor både SAS, Norwegian og Cimber Sterling kunne melde ud omkring juni måneds trafikafvikling.

Flere passagerer hosSAS

SAS Gruppen transporterede 2,551 millioner passagerer, hvilket er en fremgang på 4,9 % i forhold til samme måned året før. Kigger man dybere i tallene, vil man kunne konstatere, at selskabets udvikling er tilfredsstillende på de norske og svenske indenrigsruter samt på de europæiske og intra-skandinaviske ruter.

Derimod halter det en smule på de danske indenrigsruter samt på de interkontinentale ruter. I begge tilfælde kan passagertrafikken ikke følge med kapacitetsudviklingen, hvilket har resulteret i en lavere belægningsprocent på flyene. Det er et klart svaghedstegn i en juni måned, der traditionelt byder påpæne belægningsprocenter.

På de interkontinentale ruter faldt belægningsprocenten fra 93,7 % til 89,3 %, hvilket dog stadig er relativt højt. De danske indenrigsruter (Aalborg og Aarhus) mistede 9.000 passagerer, hvilket svarer til en tilbagegang på 14,4 %. Her faldt belægningsprocenten fra 75,5 til 71,4.

Passagerrekord hos Norwegian

Det norske lavprisflyselskab Norwegian fortsatte vækstkursen i juni måned. Der blev endda sat passagerrekord med 1.459.337 passagerer, hvilket er det højeste antal nogensinde i en trafikmåned hos Norwegian. Samtidig repræsenterer det en fremgang på hele 19 % i forhold til samme måned sidste år.

Fremgangen hos Norwegian er særligt imponerende, når men ser på selskabets belægningsprocent udtrykt gennem kabinefaktoren. Denne var i juni måned på 81 % eller fire procentpoint højere end juni måned sidste år.

Det sker samtidig med, at Norwegian har øget kapaciteten på en lang række ruter ved at indsætte nye Boeing 737-800 fly med 186 sæder fremfor de ældre 148-sæders Boeing 737-300 fly, der hidtil har været anvendt.

Færre passagerer men flere i flyene

Hos det hårdt plagede Cimber Sterling var der i juni måned tilbagegang i passagertallet. I alt 192.793 passagerer rejste med selskabet i juni måned, hvilket er knapt 4.000 færre end året før svarende til en tilbagegang på ca. 2 %.

Tilbagegangen skyldes, at selskabet har taget fly ud af produktionen i juni måned. Hvis man skal hæfte sig ved noget positivt for Cimber Sterling, må det være den øgede kabinefaktor der steg fra 64 % i juni 2010 til 66 % i juni måned i år.

Isoleret set er det ikke tilfredsstillende med en så lav belægningsprocent, men set i et udviklingsperspektiv er det den rigtige vej, hvis man ser bort fra indenrigssegmentet. Her faldt antallet af passagerer med 9 % og kabinefaktoren med 5 procentpoint.

Derimod steg kabinefaktoren på såvel regional-segmentet som leisure-segmentet. Belægningen på de regionale ruter gik frem med 5 procentpoint, mens den steg med 2procentpoint på leisure-ruterne.