Politisk uro kan koste Billund-bane livet

Venstre og Dansk Folkeparti er klar til at droppe projekter i Togfonden, der blandt andet omfatter en jernbane til Billund til 700 mio. kroner.

Den planlagte togforbindelse til Billund Lufthavn, Legoland og Billund by kan risikere at ryge med i faldet, hvis Dansk Folkeparti gør alvor af sine trusler om at en række store projekter i den såkaldte Togfond skal droppes.

Under den forrige regeringen indgik Dansk Folkeparti en aftale med Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og de radikale om at etablere en togfond på 28,5 milliarder kroner, som skulle bruges til at finansiere en lang række jernbaneprojekter. Et af dem var en stikledning fra hovedjernbanenettet til Billund.

Økonomi er begyndt at smuldre
Pengene til fonden skulle komme fra øget beskatning af olieudvindingen i Nordsøen. Et markant fald i oliepriserne har dog fået økonomien i Togfonden til at smuldre. Der kommer ikke til at være de indtægter til fonden, som man havde kalkuleret med, da fonden blev etableret. Derfor erklærer Dansk Folkeparti sig klar til at droppe nogle af de planlagte projekter.

”Vi lever i virkeligheden, og vi kan se, at med de faldende oliepriser, er Togfonden enormt udfordret i forhold til de indtægter, der var budgetteret med,” siger Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, til tv2.dk.

Venstre er lodret imod
Partiet får støtte af Venstre med transportminister Hans Christian Schmidt i spidsen. Hans parti var ikke med i forliget om togfonden og er lodret imod etableringen af fonden.

Der er særligt et projekt, som Rene Christensen og Dansk Folkeparti gerne ser droppet. Det er en jernbanebro over Vejlefjord. Broen er en del af den såkaldte timemodel, hvor der i fremtiden skal være en rejsetid med tog på en time fra København til Odense, fra Odense til Aarhus og fra Aarhus til Aalborg. Broen påvirker dog ikke realiseringen af timemodellen særlig meget, men er et meget stort og dyrt projekt.

DF’s togbane til Legoland
Det er dog ikke nok kun at droppe togbroen Vejlefjord mener Rene Christensen, der dog ikke nævner hvilke andre projekter, der kan komme i farezonen.

Det kan dog meget vel være togforbindelsen til Billund. I hvert fald hvis det står til SF-formand Pia Olsen Dyhr. Hun vil langt hellere have en jernbanebro end en togforbindelse.

”Hvis ikke vi får en bro over Vejlefjord, så braser hele projektet sammen. Både tidsmæssigt og økonomisk. Så hvis noget skal udskydes – for prisen på olie skal nok stige igen inden 2043 – så må DF’s togbane til Legoland og Billund lufthavn ryge først og andre mindre projekter udskydes,” skriver Pia Olsen Dyhr på Facebook.

En tredjedel har ikke bil
I Billund Lufthavn er direktør Kjeld Zacho Jørgensen indtil videre fortrøstningsfuld.

”Vi har ikke hørt, at jernbaneforbindelsen ikke kommer. Den bliver faktisk ikke nævnt i den politiske debat, og derfor arbejder vi videre som før,” forklarer Kjeld Zacho Jørgensen til CHECK-IN.dk.

Han hæfter sig desuden ved, at behovet for en jernbaneforbindelse til og fra Danmarks næststørste lufthavn stadig er tilstede.

”Grundlaget for at anlægge en jernbane er stadig til stede, da en tredjedel af husstandene i vores optageområde ikke har bil. Desuden er togforbindelsen vigtig ud fra et turismesynspunkt,” pointerer Kjeld Zacho Jørgensen.

Afgang hver halve time
Hvis den nye jernbanestrækning bliver en realitet, så vil den udgå fra Jelling, der allerede ligger på den eksisterende Vejle-Herning bane. Her vil der blive etableret et jernbanespor, der er 19 kilometer langt.

Togforbindelsen til Billund vil blive gennemført med et tog, der har en tophastighed på 120 km/t, og der vil blive afgang hver halve time. Banen får stationer ved Billund Lufthavn og tæt ved Legoland. I øjeblikket er planen, at togforbindelsen skal være klar i 2020.