Revisor undsiger to danske flyoperatører

Esbjerg-flyoperatøren Global Reach Aviation og søsterselskabet Backbone Aviation har tilsammen tabt fem mio. kroner i 2015, og selskabernes revisor kan ikke godkende årsrapporterne.

Hvis man sammensætter en gruppe mennesker med så forskellig baggrunde på CV´et som pilot, taxavognmand, indehaver af gavebutik, køreskolelærer, psykoterapeut og en pensioneret oberst fra Hæren, så får man tilsyneladende ingredienserne til en lille dansk luftfartskoncern med domicil i Esbjerg Lufthavn.

Det handler om Dan Holding II ApS og datterselskaberne BackBone Aviation A/S samt B&N Holding ApS. Sidstnævnte ejer sammen med GRA REM Holding ApS flyoperatøren Global Reach Aviation A/S, der beskæftiger to CRJ200-fly (OY-RJC og OY-RJM), der tidligere har været i drift for Cimber A/S.

Men tilsyneladende er det ikke let for den broget sammensatte personkreds at drive luftfart. Således er Global Reach Aviation i sit første regnskabsår fra 20. april til 31. december 2015 kommet ud med et underskud på 3,9 mio. kroner. Startkapitalen på 1,5 mio. kroner er tabt, og selskabet har således en negativ egenkapital på 2,4 mio. kroner.

globalreachcrew1.jpgDet ser ikke bedre ud i søsterselskabet Backbone Aviation, der har driftstilladelsen til de to CRJ-fly. Backbone Aviation realiserede i 2015 et underskud på næsten 1,1 mio. kroner, og her er egenkapitalen også negativ med et minus på lidt mere end 3,5 mio. kroner. Ikke nok med det. Efter regnskabsårets afslutning mistede selskabet “en betydelig kontrakt og indtjening”, som det formuleres i årsrapporten. Det var en aftale med Danmarks Meteorologiske Institut om ispatrulje med helikopter i det sydlige Grønland.

Administrerende direktør Nicolaj Dam Webèrfra Backbone Aviation er dog ikke bekymret, selvom DMI-aftalen sikrede en god indtjening.

“Vi starter andre aktiviteter op i stedet for, hvilket skulle betyde stort set tilsvarende dækningsbidrag,” forklarer Nicolaj Dam Webèr til CHECK-IN.dk.

Afkræftende konklusion fra revisor
Statsautoriseret revisionspartnerselskab Martinsen i Esbjerg har i årsrapporten for 2015 givet en såkaldt afkræftende konklusion for både Backbone Aviation samt søsterselskabet Global Reach Aviation. På begge selskabers ordinære generalforsamlinger, der blev afholdt den 31. maj, var der tilsyneladende ikke givet bindende finansielt tilsagn, der kunne sikre regnskabsaflæggelse efter going-concern princippet.

“Det er en væsentlig forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabets aktivitetsniveau og indtjening forøges samt at der tilføres ny selskabskapital eller at kreditfaciliteterne udvides, såfremt der måtte blive behov herfor. Vi er ikke blevet forelagt dokumentation for, at disse forhold kan realiseres, hvilket indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften,” skriver revisoren i årsrapporten og tager samtidig forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

“Det er, hvad man kalder revisorsprog,” siger Nicolaj Dam Webèr. “Der er taget skridt til at sikre, at virksomheden skal fortsætte,” understreger direktøren og afslører, at det er Bjarne Lastein fra Dan Holding II, der ventes at komme med en redningsplanke. Bjarne Lastein bor i dag i Vence i Frankrig og er tidligere pilot i Cimber og var også medindehaver af helikoptervirksomheden Bel Air Aviation, der i dag drives af eks-hustruen Susanne Hessellund.

Fly leaset af søsterselskabet
Konstruktionen omkring den lille danske luftfartskoncern virker noget kompliceret med fem selskaber involveret.

“Backbone Aviation leverer AOC-ydelserne til Global Reach Avation, der beskæftiger de to fly,” forklarer Nicolas Dam Webèr.

Det betyder rent konkret, at Backbone Aviation har stillet CRJ200-flyene til rådighed for Global Reach Aviation på en operationel leasingaftale, og det koster årligt 3,6 mio. kroner med en uopsigelig forpligtelse frem til juli måned næste år. Likviditetsbehovet har Global Reach Aviation indtil videre fået dækket gennem Jyske Bank, der har ydet et lån på 4,5 mio. kroner, der samlet skal afdrages over 75 måneder. Til sikkerhed herfor har banken fået pant i tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser samt et anlægsaktiv.

Global Reach Aviation sælger især flyvningerne til sportklubber og rockbands, der ønske at rejse hurtigt og komfortabelt.

“Vi sælger primært flyvningerne gennem vores netværk med personlige relationer til internationale flybrokere. Vi var så heldige, at vi sidste år fløj en del for FC Midtjylland, og i år er vi glade for, at der er EM i fodbold. Det har allerede kastet flere ordrer af sig,” forklarer Nicolas Dam Webèr.

De to CRJ-fly er jævnligt på vingerne. Senest har OY-RJC den 6. juni fløjet fra Milano-Bergamo til Lannion i det nordvestlige Frankrig, mens OY-RJM i denne uge har været i Paris-Le Bourget, Athen-Eleftherios Venizelos samt i Istanbul-Ataturk, viser data fra flightradar24.com.

 

Relaterede artikler:

Endnu et CRJ200-fly til Esbjerg-selskab

Cimber-fly til Esbjerg-selskab

Norsk havarirapport kritisk overfor Cimber-flytype