Ryanair gjorde sin entré i Rygge i 2009.

Ryanair-fly til Oslo måtte nødlande med syg kaptajn

Et Ryanair-fly undervejs fra Liverpool til Rygge-lufthavnen ved Oslo måtte søndag nødlande i Newcastle, da flykaptajnen var blevet syg. Styrmanden udsendte nødopkald før landingen.

Det sker heldigvis sjældent, atpiloter om bordpå passagerfly bliver så syge, at de ikke er i stand til at gennemføre en flyvning.

Men det var tilfældet i søndags, da Ryanair flight FR9128 varpå vejfra Liverpool til Moss Lufthavn Rygge syd for Oslo.

Flyet befandt sig over Nordsøen, da kaptajnen blev utilpas og ikke kunne gennemføre flyvningen. Andenpiloten overtog kontrollen med flyet, satte kursen mod Newcastle og usendte et nødopkald.

Flyet landede sikkert i Newcastle International Airport omkring 40 minutter senere. Passagererne blev sat på et andet fly , der nåede Rygge med omkring 3,5 timers forsinkelse.

I passagerfly er der efter reglerne mindst to piloter i cockpittet. De fordeler rollerne som Pilot Flying (PF) og PilotNon-Flying (PNF) ved hver flyvning, hvor PNF asssisterer PF med at læse checklister, finde oversigter over flyruter og lufthavne og så videre.

Principielt er det ikke noget problem at lade en pilot flyve alene, men netop af sikkerhedsmæssige årsager skal der altid være to piloter, således at der er nødvendigt back-up i situationer som den beskrevne.

Styrmand syg fra Aalborg til København

En af de seneste tilsvarende episoder med danske flyselskaber fandt sted den 20. december 2010, da et ATR42- fly fra Cimber Sterling var på vej fra Aalborg til København med 23 passagerer og 3 besætningsmedlemmer.

Styrmanden var PF, men begyndt at føle sig utilpas undervejs til København. Herefter tog kaptajnen kontrollen over flyet, mens tilstanden hos styrmanden blev forværret. Det fik kaptajnen til at anmode tårnet i Kastrup om prioriteret landing, hvorefter landingen efterfølgende dog forløb uden problemer.

Styrmanden modtog lægelig behandling ved gaten udmiddelbart efter landingen.