Flyhale på Ryanair Boeing 737. (Arkivfoto; Trevor Benbrook)

Ryanair vil appellere EU-afgørelse om statsstøtte

En domstol i EU afsagde onsdag en kendelse i de sager, som Ryanair har indbragt for EU-Domstolen om påstået ulovlig statsstøtte til Air France og SAS. Kendelserne, der gik Ryanair imod, er blevet appelleret.

EU-Domstolens førsteinstans afsagde onsdag en kendelse i de to sager, T-238/20 og T-259/20, der vedrører Ryanair DAC mod EU-Kommissionen.

Det drejer sig om de tilsagn til statsstøtte, som i april 2020 blev givet til SAS fra den svenske regering samt til Air France fra den franske regering. De to flyselskaber var blandt nogle af de første, der fik en håndsrækning fra deres statslige medejere efter udbruddet af COVID-19-pandemien.

De afgørelser valgte Ryanair at indbringe for EU-Domstolen, da det irske lavprisflyselskab betragtede det som konkurrenceforvridende og i strid med EU-traktaten.

Onsdag blev der afsagt kendelser i begge sager, og her blev Ryanairs påstande afvist af Retten under Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg, hvilket på stedet fik selskabet til at appellere sagen til Domstolen under samme instans.

Kritiserer nationalitetsbestemmelser
Retten havde ellers fastslået, at den svenske lånegarantiordning, som SAS blandt andet kunne benytte sig af, opfyldte EU-traktatens bestemmelser, da ordningen var blev iværksat for at afbøde negative indvirkninger på Sveriges økonomi. Dette på trods af, at det kun var flyselskaber registeret i Sverige, der kunne få andel i støtten.

“Et af EU’s største resultater er oprettelsen af ​​et ægte indre marked for lufttransport, understøttet af princippet om en fælles EU-luftfartslicens – et for hvert flyselskab. En nationalitetsbetingelse i en statsstøtteordning er tydeligvis uforenelig med det indre marked.

Ryanair er et ægte europæisk flyselskab. Vi har intet rigt og magtfuldt ‘hjemland’, der kan subsidiere os i vanskelige tider. Vi ønsker heller ikke diskriminerende hjælp. Vores instinkt i en krise er at søge effektiviseringer og omkostningsbesparelser og tilbyde flere ruter til lavere priser – samtidig med at vi forbliver Europas grønneste flyselskab,” skriver Ryanair i en pressemeddelelse efter offentliggørelsen af Rettens afgørelse.

Lang ventetid på appel
Ryanairs appel fra afgørelsen i Retten løftes nu op til Domstolen i den videre proces. Der kan dog være en meget lang sagsbehandlingstid, hvorfor der kan gå flere år, før der er truffet en endelig afgørelse.

Men Ryanair giver ikke op.

“Nu er tiden inde til, at Europa-Kommissionen holder op med at gå ind i nationale regeringers ineffektive redningspolitik og begynder at beskytte det indre marked, Europas største aktiv for fremtidig økonomisk opsving,” lyder det i en slutsalut fra det irske lavprisflyselskab.

Den Europæiske Unions Domstol, der har hjemsted i Luxembourg, omfatter to retsinstanser, henholdsvis Domstolen og Retten. Domme og kendelser afsagt af Retten kan appelleres til Domstolen.

 

Relaterede artikler:

Ryanair-boss truer Vestager med retssager

Margrethe Vestager godkender dansk hjælp til SAS

SAS får hjælp fra Danmark og Sverige