Så meget betaler du i passagerafgift

Passagerafgiften er forskellig i landets største lufthavne. I Billund Lufthavn har passagerafgiften været uændret i mere end 10 år. Det koster under 100 kr. at håndtere en passager i den vestdanske internationale lufthavn, hvillket er næsten 40 % under det højeste niveau, der toppes af Københavns Lufthavn.

(OPDATERET)

Når en flypassager afrejser fra en af de danske lufthavne, har luftfartsselskabet som en del af billetprisen betalt en passagerafgift samt afgifter til security og PRM (Passenger Reduced Mobility).

Men der er stor forskel på, hvor meget luftfartsselskaberne skal betale i de danske lufthavne, og dermed hvor meget, der bliver pålagt den billetpris de rejsende skal betale. Omkostningsstrukturen er nemlig forskellig i de danske lufthavne.

Takster – passagerafgift dansk lufthavne (2010)

Lufthavn Indenrigs Udenrigs
Aalborg (AAL) 103 kr. 103 kr.
Aarhus (AAR) 125 kr. 125 kr.
Billund (BLL) 96 kr. 96 kr.
Bornholm (RNN) 0 kr. 100 kr.
København (CPH) 74 kr. 155 kr.
Esbjerg (EBJ) 113 kr. 90 kr.
Karup (KRP) 115 kr. 115 kr.
Sønderborg (SGD) 125 kr. 100 kr.
Thisted (TED) 75 kr. 60 kr.
Vojens (SKS) 94 kr. 75 kr.
GENNEMSNIT ALLE LUFTHAVNE 92 kr. 102 kr.

Kilde: Amadeus

Den gennemsnitlige passagerafgift udgør 92 kroner på indenrigsafgange og 102 kroner på udenrigsafgange. Eneste lufthavne, der ligger under gennemsnittet er Billund, Bornholm og Thisted. Bornholms Lufthavn i Rønne er da også begunstiget af en særlig ordning, hvor lufthavnen er fritaget for passagerafgiften på danske indenrigs, idet den subsidieres af SLV.

Bestyrelsesformand Bjarne Hansen fra Billund Lufthavn benyttede for nylig, ved den afgående lufthavnsdirektørs afskedsreception, lejligheden til at fremhæve den jyske lufthavns konkurrecedygtige takststruktur, der har været uændret i en årrække.

Taksterne skal fastsættes i henhold til Luftfartslovens § 71, derskal sikre, at der ikke bliver mulighed for urimelig indbyrdes konkurrence mellem lufthavnene og samtidig beskytte luftfartsselskaberne og dermed passagererne mod, at lufthavnene misbruger deres markedsstilling. ICAO’s anbefalinger, der ligger til grund for administrationen af luftfartslovens § 71, er at sikre, at de nationale flyvepladser står åbne for luftfartøjer fra andre lande på samme vilkår, som gælder for nationale luftfartøjer, og at lufthavnstakster fastsættes, således at de er omkostningsrelaterede, ikke-diskriminerende og gennemskuelige.

Passagerafgifterne for de danske lufthavne skal således i hvert enkelt tilfælde godkendes af Statens Luftfartsvæsen (SLV), for så vidt, at der er tale om lufthavne med over 2 mio. årlige passagerer.

Men hvis man som flypassager under sig over, hvorfor der står en kode i flybilletten, der hedder ZO-tax, så har man fundet den del af billettens pris, der viser den aktuelle størrelse af passagerafgiften i afrejselufthavnen. Og der kan meget vel være store forskelle.


Foto: Billund Lufthavn har en af de laveste passager-takster blandt de danske lufthavne.