Afgørelsen ved EU-Domstolen har rystet luftfartsbranchen.

“SAS-dom er en gave sendt fra himlen”

SAS er meget overrasket over EU-Domstolens afgørelse i spørgsmålet om pilotstrejken fra foråret 2019, og DAT-direktør Jesper Rungholm mener, at SAS-dommen bør medføre den længe ventede revision af EU261-forordningen.

Der gik store rystelser gennem den europæiske luftfartsindustri, da EU-Domstolen tirsdag formiddag kl. 09.30 offentliggjorde dommen i sag C-28/20, hvor byretten i svenske Attunda havde bedt om en præjudiciel afgørelse i en sag om, hvorvidt SAS skulle...