(Foto: SAS AB)

SAS med forventet kvartalsunderskud

SAS kom ud af første kvartal af regnskabsåret 2019/20 med et underskud på 767 millioner kroner før skat. Selskabet forudser et tab på 150 millioner kroner som følge af de aflyste Kina-flyvninger.

SAS har onsdag morgen offentliggjort kvartalsrapporten for den periode, der omfatter 1. november til 31. januar i regnskabsåret 2019/20.

Det er et kvartal, der traditionelt er underskudsgivende, og SAS måtte da også rapportere om et underskud på 1.087 millioner svenske kroner før skat (767 millioner danske kroner) mod et underskud på 576 millioner svenske kroner året før. Dette på trods af en omsætningsvækst på 3,2 procent til 9.707 millioner svenske kroner.

Det forøgede underskud hænger primært sammen med de nye IFRS16-regnskabsregler samt negative valutapåvirkninger.

COVID-19 får marginal indvirkning
På trods af usikre markedsforhold forventer SAS at levere et årsresultat med en EBIT-margin på mellem tre og fem procent under forudsætning af, at tabet fra COVID-19 bliver “marginalt”, så SAS vil kunne genoptage flyvningerne i normalt omfang til sommertrafikprogrammet start i slutningen af marts.

SAS beskriver, at selskabets eksponering mod Fastlandskina er relativt beskeden med to ruter fra København til Beijing og Shanghai, der tilsammen repræsenterer omkring 250.000 passagerer. Tabet for de aflyste flyvninger i løbet af februar og marts løber op i omkring 200 millioner svenske kroner, hvilket svarer til omkring 140 millioner danske kroner.

“Så længe COVID-19-udbrudet er begrænset i omfang, og suspensionen af ​​flyvninger er isoleret til vintersæsonen, bør dette kun have en marginal indflydelse på vores indtjening,” skriver Rickard Gustafsson.

Aftale på plads med FPU
SAS kunne samtidig med regnskabstallene offentliggøre, at man har gjort fremskridt med hensyn til den nye produktionsplatform, der skal etableres for regionale operationer med fly, der har en størrelse på 90 til 140 passagerer.

De nuværende Airbus A319 og Boeing 737-700 skal udfases i løbet af de kommende år, og her vil SAS etablere et helt ny selskab til denne operation for at undgå, at kompleksiteten i den nuværende operation med A320-serien ikke øges, og at omkostningerne kan holdes på et lavere niveau. 

SAS har dog ikke besluttet sig for flytypen endnu, men tilsyneladende er det lykkedes at lave en aftale med Flyvebranchens Personale Union (FPU) om en fremtidig model for ansættelse af flyvende personale til den kommende regionale produktion.

“Aftalen opfylder kravene til placering af en mellemstor regional produktion i Skandinavien med lokal rekruttering på skandinaviske vilkår og betingelser. Med dette på plads vil vi fortsætte vores intensive indsats for at imødekomme de andre forudsætninger, samt fortsætte med at samarbejde med alle vores fagforeninger for at sikre, at vi lægger det bedste fundament for fremtiden,” lyder det fra koncernchefen.

 

Relaterede artikler:

Usikkerhed om SAS-kvartalsresultat

SAS aflyser Kina i resten af vinterprogrammet

Forventer milliardoverskud i SAS i 2019/20