SAS taber millioner på frasalg

I bestræbelserne på at rydde op har SAS solgt sin ejerandel på 19,9 procent i Skyways Holding AB. Køberen er Largus Holding, der i forvejen ejede de øvrige aktier i selskabet. Prisen for oprydningen er et regnskabsmæssigt tab på 40 millioner svenske kroner for SAS. Salget er det seneste tiltag i en oprydning, der har kostet SAS milliarder af kroner.

Alting har sin pris, også oprydningen blandt de mindre datterselskaber hos SAS. Strategien Core SAS betyder et fokus på kerneforretningen medforretningsrejsende, og i den forbindelse har SAS nu foretaget endnu et frasalg af en aktiepost.

Denne gang har SAS solgt sin ejerandel på 19,9 %i Skyways Holding AB. Køberen er Largus Holding, der i forvejen ejede de øvrige aktier i selskabet. Prisen for oprydningen er et regnskabsmæssigt tab på 40 millioner svenske kroner for SAS ved salget.

“Transaktionen er ét af flere frasalg, som bliver udført på linje med Core SAS-strategien, der inkluderer fokus på erhvervsrejsende og at simplificere virksomhedsstrukturen,“ oplyser SAS i en pressemeddelelse.

Det svenske Skywayshar hovedbase iLinköping og flyver et dusinregionale ruter og indenrigsruter. Skyways har rødder helt tilbage i 1940erne fra flyselskabet Avia ogovertog i 1991 selskabet Salair og i 1997Highland Air.Navnet Skyways kom til i 1993.

I 1998 indgik selskabet en samarbejdsaftale med SAS, der samtidig købte 25 % af aktierne i selskabet.

I slutningen af 1990erne øgede selskabet sin forretning markant, og fløj i 2000 med 1,3 millioner passagerer og varSveriges største indenrigsflyselskab med 46 fly. Omsætningen toppede i 2004 med 1,5milliarder svenske kroner, men siden da er selskabet kraftigt decimeret. Skyways havde i 2009 475.000 passagerer og omsatte for omkring 600 millioner kroner.

Skyways-aktiviteterne blev ved indgangen til 2009 splittet op i et produktionsselskab og et markedsføringsselskab. Inovember 2009 foregiketmanagement buy-out, hvorselskabets administrerende direktør Lars-Åke Bertilsson købte produktionsselskskabetfor én svensk krone.

Markedsføringsselskab Skyways AB varstadig ejet af Salenia og SAS,men nu er SAS altså trådt helt ud af ejerskabet med et milliontab til følge.

Salget erblot det seneste i en række frasalg af datterselskaber, der har kostet SAS dyr. Ijanuar 2009 solgte SAS således sitspanske datterselskab Spanair for 1 Euro.

Dertil skal lægges tabet ved salgene af aktieposterne i tidligere ejede datterselskaber airBaltic og Estonian Air. SAS overtog 49 % af aktierne i Estonian Air i 2003 for 146 millioner kroner, men måtte siden nedskrive dette og ejer i dag kun 10 % af dette selskab.

Helt galt gik det med British Midland (bmi), hvorSAS ioktober 2009 solgte sin ejerandel på 20 % til Lufthansa for omkring420 mio. svenske kroner.

SAS anslog selv, at ejerskabet af bmi fra 2000-2007 kostede et tab på 2,5 milliarder svenske kroner da man måtte dække store underskud. Samtidig faldt den forventede salgspris og blev langt mindre end ventet.