Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union. (Foto: FPU | PR)

Statsstøtte har reddet 300 danske jobs

MODSVAR: Hans Kristian Skibby (DF) kritiserer i en kommentar, at SAS-leverandøren CityJet får gavn af dansk statsstøtte. Alt flyvende personale i det irske selskab er ansat på danske overenskomster, skriver FPU-næstformand.

Af Anders Mark Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union (FPU)

Flere tusind overenskomstsikrede jobs er det seneste halve år gået tabt i dansk luftfart, og det er derfor et lyspunkt i en mørk tid, at CityJet stadig flyver, for alt deres flyvende personale er ansat i Danmark på overenskomstmæssige vilkår.

Vi undrer os over, at Hans Kristian Skibby nu kritiserer, at medarbejdere på danske overenskomster har fået gavn af dansk statsstøtte, blot fordi de er ansatte i et selskab, der har hovedkontor i et andet land end Danmark.

Hvis SAS holdt op med at benytte CityJet, som Hans Kristian Skibby foreslår, ville 300 overenskomstsikrede, danske jobs gå tabt. Han skriver i sin kommentar, at han bakker op om de dygtige medarbejdere i dansk luftfart, og vi håber derfor, at der er tale om en misforståelse, når han foreslår, at SAS ikke må benytte CityJet.

Støtte betydningsfuld for danske jobs i CityJet
Vi havde gerne set, at regeringen og dets støttepartier i endnu højere grad havde støttet dansk luftfart, men vi er taknemmelige for den hjælp, der er kommet. Lønkompensationspakken og støtten til SAS har blandt andet betydet, at vores godt 300 medlemmer, som er ansat som piloter og kabinepersonale i CityJet, stadig har et job, der er dækket af en dansk overenskomst.

Det er vigtigt i en tid, hvor man ser massefyringer og konkurser hos selskaber, der har tegnet overenskomst med deres ansattes fagforening. Vi ser nemlig i denne periode, at ultralavprisselskaber, der er kendte for social dumping og underbetaling af deres medarbejdere, udvider deres rutenetværk og antallet af baser. Vi frygter, at manglende politisk hjælp vil betyde, at de overenskomstsikrede jobs ikke kommer tilbage igen.

Alle flyselskaber navigerer i en kompliceret, international branche, og det genspejles i selskabernes virksomhedskonstruktioner, der er vidt forskellige og ofte opbygget på en måde, så de har afdelinger og hovedkontor i forskellige lande. CityJet har hovedkontor i Irland, har siden 2015 været underleverandør til SAS og købte i 2017 danske Cimber A/S. SAS har gennem mange år brugt underleverandører, og aftalen med CityJet er derfor på ingen måde usædvanlig.

Hvis selskaber ikke må have tilknytning til udlandet i form af datterselskaber, underleverandører eller være en del af en større koncern, ville mange luftfartsselskaber med danske CVR-numre og danske medarbejdere ikke have fået støtte og dermed ikke have overlevet de seneste seks måneder. Meget få selskaber er udelukkende danske med dansk ledelse og al personale ansat i Danmark.

Man kan mene, hvad man vil om disse virksomhedskonstruktioner, men som fagforening er det bedste, vi kan gøre, at kæmpe for, at danske jobs er overenskomstsikrede, og vi har sammen med vores piloter og kabineansatte forhandlet med CityJet, således at de arbejder under overenskomstsikrede vilkår.

CityJets små fly udgør vigtig rolle
CityJet har som alle andre flyselskaber været hårdt ramt af coronakrisen og har været nødt til at få en rekonstruktionsplan godkendt af en irsk domstol. Vi undrer os over, at Hans Kristian Skibby skriver, at dommerens godkendelse gør, at CityJet igen kan flyve, og at godkendelsen er en ny udfordring for danske flyselskaber. Dommerens godkendelse kom nemlig i august, mens CityJet genoptog deres flyvninger for SAS allerede 15. juni.

Det er også vigtigt at påpege, at CityJet dækker et nicheområde, som SAS ikke på samme måde selv kan dække med dets egne fly. CityJet opererer med mindre fly på 90 sæder, og i denne tid, hvor langt færre vælger at flyve, giver det derfor ekstra god mening, at CityJet flyver for SAS.

Det glæder os, at Hans Kristian Skibby udviser støtte til medarbejderne i dansk luftfart, for CityJets 300 flyvende ansatte hører netop til denne gruppe, og der er brug for politisk handling, hvis vi skal holde hånden under gode, overenskomstsikrede jobs. Lad os derfor sammen kæmpe for, at overenskomstsikrede, danske jobs også fremover findes i dansk luftfart.