Statsstøtte til flyselskaber underkendt af EU-Domstolen

Ryanair har fået medhold i en klage til EU-Domstolen over påstået ulovlig statsstøtte til flyselskaberne KLM og TAP Portugal. Nu skal EU-Kommissionen læse og kommentere afgørelsen.

En lavere instans ved EU-Domstolen har onsdag truffet afgørelse i en klage indgivet af Ryanair over COVID-19-relateret statsstøtte til flyselskaberne KLM og portugisiske TAP.

Her blev det fastslået, at tildelt statsstøtte til KLM på 3,4 milliarder euro (25,3 milliarder kroner) samt 1,2 milliarder euro (8,9 milliarder kroner) til TAP Portugal kunne være i strid med EU’s konkurrenceregler, selvom Kommissionen allerede havde godkendt støtten sidste år.

“Kommissionen havde undladt at give en tilstrækkelig begrundelse for den anfægtede afgørelse, og at den nævnte utilstrækkelige begrundelse medførte, at afgørelsen skulle annulleres,” hedder det i EU-Domstolens afgørelser

Ryanair: Ikke kun støtte til nationale flyselskaber
Ifølge Ryanair var det uforeneligt med EU-lovgivningen, at de hollandske og portugisiske regeringer kun ydede støtte til deres nationale flyselskaber og ikke ydede støtte til alle flyselskaber, der var aktive i de pågældende markeder.

”En af EU’s største resultater er oprettelsen af ​​et indre marked for lufttransport. EU-Kommissionens godkendelser af statsstøtte til Air France-KLM og TAP stred mod de grundlæggende principper i EU-lovgivningen og vendte tingene på hovedet i liberaliseringsprocessen inden for lufttransport ved at belønne ineffektivitet og tilskynde til illoyal konkurrence.

Under COVID-19-pandemien er over 30 milliarder euro i diskriminerende statsstøtte givet til nationale EU-flyselskaber. Medmindre det stoppes af EU-domstolene i tråd med dagens afgørelser, vil denne statsstøtte fordreje markedet i årtier fremover. Hvis Europa skal komme ud af denne krise med et velfungerende indre marked, må flyselskaber have lov til at konkurrere på lige vilkår. Dagens afgørelser i to ud af flere end 20 klager, der er til dato er indgivet til EU-Domstolen, er en vigtig sejr for forbrugere og konkurrence,” siger en talsperson fra Ryanair.

Afventer EU-Kommissionen
I første omgang tager KLM onsdagens afgørelse med ro. Det hollandske flyselskab siger til Reuters, at statsstøtten ikke skal betales tilbage før EU-Kommissionen har haft mulighed for at læse og kommentere afgørelsen.

TAP Portugal  har ikke ønsket at kommentere afgørelse over for Reuters, men det har Portugals premierminister Antonio Costa til gengæld.

I betragtning af den krise, der ramte luftfartssektoren rundt omkring i verden, var det utænkeligt for EU-Kommissionen ikke at ophæve restriktionerne for statsstøtte,” siger Antonio Costa. “Der er ingen grund til at tro, at deres juridiske eksperter ikke studerede sagen godt.”

Ryanair har også tidligere klaget til EU-Domstolen over statsstøtten til SAS fra Danmark og Sverige, men denne klage blev afvist tilbage i april.

 

Relaterede artikler:

Ryanair taber sag om statsstøtte til SAS

Ryanair vil appellere EU-afgørelse om statsstøtte

Frankrig øger indflydelsen i Air France-KLM