Tocifrede vækstrate i trafikken fra Sønderborg Lufthavn

Det er ikke kun nordjyderne, der har vækst i indenrigstrafikken. Sønderborg Lufthavn har haft 55 % flere passagerer i juli måned.

Tidligere på året udtrykte adm. direktør Jørgen Nielsen bekymring for udviklingen i Sønderborg Lufthavn på baggrund af et markant fald i passagertallet på baggrund af den svigtende rejseaktivitet hos erhvervslivet. Et fald i passagertallet på næsten 20 % i forårsmånederne havde fået de bekymrede rynker frem hos lufthavnschefen og det sønderjyske luftfartsselskabs direktør.

I denne sommer valgte Cimber Sterling i perioden fra 18/5 til 9/8at fejre den sønderjyske lufthavns 40 års jubilæum ved at nedsætte priserne til 195 kr. på en række udvalgte afgange på ruten. Det har således tilsyneladende resulteret i en stigning fra ca. 3.400 passagerer til lidt mere end 5.000 på ruten i juli måned.

Dette endda på trods af, at Cimber Sterling i foråret reducerede frekvenserne på ruten til fire daglige afgange på hverdage samt to afgange på lørdage og søndag.

Sønderborg Lufthavn

Stor fremgang i Sønderborg Lufthavn

Ifølge Sønderborg Lufthavn er det de privatrejsende, der i højere grad har fået øjnene op for mulighederne. Sønderjyder og nordslesvigere kan komme til København på kun 35 minutter gennem Cimber Sterlings afgange.

“Passagerfremgangen mellem Sønderborg og København er et godt eksempel på, at indenrigsflyet fuldt ud er i stand til at konkurrere med bil og tog – ikke mindst når det gælder forbindelsen til og fra de områder af Danmark, der ligger længst væk fra hovedstaden,“ siger aviationdirektør Carsten Nørland fra Københavns Lufthavne.

Lufthavnschef Anders Sørensen fra Sønderborg lufthavn fremhæver, at “højhastighedsforbindelsen“ til København kan gøres med god CO2-samvittighed, idet turen kan gøres for kun 8 liter brændstof pr. passagerer.