Københavns Lufthavn (Arkivfoto: Ernst Tobisch)

Trafikstyrelsen forlænger betalingsfrister

Danske og udenlandske flyselskaber får en lille håndsrækning fra Trafikstyrelsen, der udsætter betalingsfrister for en række afgifter og gebyrer. Det er dog ikke frafald af betalingskrav.

Luftfartsbranchen i Danmark og resten af verden står med massive økonomiske udfordringer, og nu får de en beskeden håndsrækning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Styrelsen har nemlig besluttet at udskyde betaling af en række afgifter for at afbøde nogle af likviditetsvirkningerne af COVID-19-pandemien. Rent konkret betyder det, at man udsætter betaling af gebyrer og safety-bidrag. Gebyrerne dækker omkostninger for forskellige godkendelser, mens safety-bidraget finansierer styrelsens omkostninger til tilsyn med branchen.

Safety-bidraget er klart det største, og det betales af alle flyselskaber, som transporterer passagerer fra danske lufthavne – uanset registreringsland for flyselskabet. Alle fakturaer, der allerede er udstedt i 2020 forfalder som en konsekvens af udsættelsen først ved udgangen af juni måned 2020.

Safety-bidraget er i 2020 på 4,50 kroner per passager, når der foretages operationer fra danske og færøske lufthavne. Det svarer årligt til omkring 75 millioner kroner.

Fra 30 til 120 dages kredit
Udover udskydelsen af betalingen af gebyrer og safety-bidrag, så får flyselskabet DAT også forlænget kreditten for betaling af start- og handlingafgifter i Bornholms Lufthavn, hvortil selskabet øjeblikket flyver fra Københavns Lufthavn. Denne ordning gælder dog også for andre flyselskaber, der måtte flyve til Bornholm.

Normalt har DAT og andre flyselskaber en betalingsfrist på 30 dage, og den bliver nu forlænget til 120 dage for nye fakturaer. For de fakturaer, der allerede er fremsendt for årets to første måneder, vil betalingsfristen blive udskudt til udgangen af juni.

For samtlige ordninger er det gældende, at omkostningerne ikke vil blive eftergivet, hvilket Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tydeligt understreger.

“Der er tale om udsættelse af forfaldsdatoen, ikke om frafald af betalingskrav,” hedder det i en pressemeddelelse.

 

Relaterede artikler:

“Branchen har brug for kæmpe håndsrækning”

Regeringen overvejer hjælpepakke til luftfarten

Ny dansk ‘safety-afgift’ på flyrejser er undervejs