Udskiftninger i Norwegians bestyrelse

Når Norwegian i næste uge afholder ordinær generalforsamling i moderselskabet Norwegian Air Shuttle ASA har valgkomiteen på forhånd indstillet to nye medlemmer til bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA (NAS) afholdes om en uge på selskabets hovedkontor lige uden for Oslo. Ud over godkendelse af regnskabet for 2014 og øvrige formalia, der hører hjemme under en generalforsamling, skal to nye bestyrelsesmedlemmer vælges ind.

Bestyrelsen i NAS består af syv medlemmer, hvoraf fire er aktionærvalgte og tre er valgt af de ansatte. Af de fire aktionærvalgte foreslår valgkomiteen to nye medlemmer. Valgkomiteen ledes af bestyrelsesformand Bjørn H. Kise.

Benedicte Schilbred Fasmer fratrådte bestyrelsen allerede den 1. januar i år. Fasmer tiltrådte samme dato en ledende stilling i den norske bankgigant DnB. Hun kom derfor i en habilitetskonflikt, da NAS også er medejer i en bankvirksomhed i Norge i form af Bank Norwegian.

Ada Kjeseth foreslås af valgkomiteen som nyt bestyrelsesmedlem med baggrund i hendes erfaringer fra bestyrelser og den finansielle sektor.

Udskiftes efter 10 år
Som det andet nye bestyrelsesmedlem foreslår valgkomiteen Christian Fredrik Stray som afløser for Ola Krohn-Fagervoll. Sidstnævnte har været medlem af NAS’s bestyrelse siden 2005. Før dette var han ansat i NAS som viceadministrerende direktør fra 2003 til 2005.

Valgkomiteen fremhæver i sin begrundelse Strays omfattende erfaringer fra international ekspansion, som et af hovedargumenterne for det foreslåede kandidatur.

Led i langsigtet strategi
Bestyrelsesformand i NAS, Bjørn H. Kise, betegner, overfor CHECK-IN.dk, ændringerne som udramatiske og som et led i den langsigtede ekspansion og strategi for NAS.

”NAS er omfattet af Corporate Governance (regler, praksis og processer om god selskabsledelse, red.) regler, og ændringerne skal ses i lyset af dette. Vi ønsker såvel kontinuitet som mobilitet i bestyrelsen og derfor mener valgkomiteen, at dette er de rigtige personer til bestyrelsen,” siger bestyrelsesformand Bjørn H. Kise til CHECK-IN.dk.

”De nye medlemmer har den rigtige erfaring samt ressourcer for NAS og er vigtige for os i den fase selskabet (NAS, red.) er i, med ekspansion og internationalisering,” fortæller Bjørn H. Kise.

Specielt påpeger han Strays erfaringer fra international ekspansion.

Den nye bestyrelse
Med valgkomiteens forslag ventes den nye bestyrelse at bestå af følgende personer: Aktionærvalgte; Bjørn H. Kise (formand), Christian Fredrik Stray (næstformand), Liv Berstad og Ada Kjeseth. Valgt af de ansatte er; Thor Espen Bråten, Linda Olsen og Kenneth Utsikt.

Bestyrelsen foreslår at bestyrelseshonoraret bliver uændret fra 2014 og giver (i norske kroner):. Formand (500.000), næstformand (300.000), aktionærvalgt medlem (275.000) samt medlemmer valgt af de ansatte (50.000).

Foto: Bestyrelsen i Norwegian Air Shuttle ASA valgt på den ordinære generalforsamling i 2014. Fra venstre Kenneth Utsikt, Liv Berstad, Thor Espen Bråten, Ola Krohn-Fagervoll, Bjørn H. Kise, Linda Olsen og Benedcite Schilbred Fasmer.