Finger C i Københavns Lufthavn og dele af Finger B til venstre.(Arkivfoto: Thue C. Leibrandt | CC 3.0)

Underskud på op til 750 millioner kroner i CPH

Coronakrisen får en betydelig negativ effekt på CPH’s omsætning og resultat i år. Lufthavnen har som led i omstrukturering blandt andet opsagt lokale aftaler for securitymedarbejdere.

Med den store usikkerhed, som coronakrisen har skabt for flytrafikken i Danmark og resten af verden, har Københavns Lufthavn hidtil ikke været i stand til at vurdere, hvor stor en påvirkning krisen vil få på CPH’s økonomi.

Imidlertid står det nu klart, at coronakrisen får en betydelig negativ effekt på CPHs omsætning og resultat i 2020.

”Med baggrund i den finansielle udvikling år-til-dato og med udsigten til en meget begrænset passagertrafik i resten af året, forventer CPH en betydelig nedgang i omsætningen sammenlignet med 2019,” skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Underskud på mellem 450 og 750 millioner kroner
Sammenholdt med omkostningerne til at holde lufthavnen i drift forventer CPH nu at realisere et samlet underskud for 2020 på mellem 450 og 750 millioner kroner efter skat. Dette inkluderer effekt fra diverse statslige hjælpepakker. Uden disse ville underskuddet efter skat lande i intervallet mellem 700 og 1.000 millioner kroner, skriver CPH.

“Luftfarten står i en meget alvorlig situation. Selv om der på det seneste er kommet positive udmeldinger om mere lempelige rejserestriktioner, så vil det forventeligt tage lang tid, før den kommercielle passagertrafik vil komme tilbage til niveauet før COVID-19. Det afspejler sig tydeligt i vores finansielle forventninger til i år,” siger CPH’s administrerende direktør Thomas Woldbye.

Forventningerne er dog fortsat behæftet med stor usikkerhed og vil blandt andet afhænge af udviklingen i flytrafikken resten af året, understreger CPH.

Lokale aftaler for Security opsagt
CPH er fortsat tilmeldt statens lønkompensationsordning, hvor omkring 2.200 medarbejdere, svarende til 1.600 fuldtidsstillinger, er hjemsendt med delvis kompensation for CPH’s lønudgifter. Kompensationen har dog langt fra været nok til at dække de omkostninger, der er forbundet med at holde lufthavnen i drift.

CPH vil derfor fortsat have fokus på at tilpasse lufthavnens omkostninger og driftsaktiviteter, så det matcher den forventede fremadrettede passagerudvikling, oplyser lufthavnen. Konkret betyder det blandt andet, at lufthavnen vil ændre måden, som arbejdet i CPH’s personalemæssigt største enhed – Security – planlægges og organiseres på.

Lufthavnens ledelse har derfor opsagt otte af 45 lokale aftaler og fire af 14 såkaldte kutymeaftaler, som alle omhandler planlægning og organisering af vagt- og turnusordninger for godt 970 ansatte i Security. Den grundlæggende overenskomst på security-området fastholdes dog uændret.

”CPH har som mål at fastholde flest mulige job, men vi må som ledelse samtidig ruste virksomheden til at stå resten af krisen igennem uden at tabe styrke, hvilket i værste fald vil betyde svækkelse af København som knudepunkt for international flytrafik i konkurrence med lufthavne i landene omkring os,” siger Thomas Woldbye.

Store besparelser i år
CPH har over de seneste måneder gennemført en række operationelle og investeringsmæssige besparelser for at tilpasse omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau. I alt er der igangsat operationelle besparelser for op mod 250 millioner kroner i 2020.

Derudover forventer lufthavnen, at igangværende projekter og investeringer, som midlertidigt sættes på hold eller udskydes, samlet vil medføre besparelser i lufthavnens investeringsprogram på mellem 600 og 700 millioner kroner i 2020.

 

Relaterede artikler:

CPH: Fald i sommertrafik på op til 95 procent

Historisk dårligt kvartalsresultat i CPH

“Naturligt at CPH genovervejer investeringsplaner”