Parkerede SAS-fly i Københavns Lufthavn. (Foto: Jan Eliassen | Naviair)

Historisk dårligt kvartalsresultat i CPH

Resultatet for første kvartal i Københavns Lufthavn faldt med over 69 procent. Lufthavnens likviditet er dog sikret med nye lån og kreditfaciliteter.

Coronapandemien har medført et brat fald i trafikken – og dermed også i indtjeningen – i Københavns Lufthavn. Det viser lufthavnens regnskab for første kvartal, som blev præsenteret mandag.

Trods næsten normal drift i januar og februar var opbremsningen i marts så brat, at CPH lander et historisk dårligt kvartalsresultat. Resultatet før skat korrigeret for særlige forhold blev 79,4 millioner kroner mod 258,4 millioner kroner i første kvartal sidste år. Det svarer til et fald på 69,3 procent.

Omsætningen faldt med 21,4 procent til 764,3 millioner i kvartalet, hvor antallet af passagerer i lufthavnen nåede op på 4,8 millioner og dermed lå 24 procent under første kvartal sidste år.

Fra 83.000 til under 900 passagerer om dagen
I sidste uge i marts var der i gennemsnit 1.600 passagerer om dagen i CPH, og i april faldt antallet til færre end 900 dagligt mod normalt 83.000 rejsende dagligt. Samtidig er alle lufthavnens butikker – med undtagelse af tre – lukket, og CPH har gjort lufthavnsparkeringen gratis for at reducere omkostningerne for flyselskaberne.

”Næsten alle vores indtægter og vores forretningsgrundlag er forsvundet på ganske få uger,” siger lufthavnens administrerende direktør Thomas Woldbye.

Hvordan resten af året vil forløbe for trafikken og indtjeningen i CPH, kan lufthavnen på nuværende tidspunkt ikke give et kvalificeret bud på. Men én ting er sikkert – det bliver et svært år.

“Med april og maj måned stort set uden flytrafik og stor usikkerhed om, hvornår verden vil åbne sig igen, er det ikke muligt at oplyse forventninger til den nærmeste fremtid. Men 2020 bliver et udfordrende og svært år for luftfarten. Når det er sagt, så er CPH klar til at skubbe gang i økonomien og lufthavnen, når verden igen begynder at åbne sig,” understreger Thomas Woldbye.

Omkostninger og investeringer reduceres med milliard kroner
CPH er i gang med at udrulle en større plan med fokus på at sikre likviditeten ved at reducere driftsomkostninger og udskyde planlagte investeringer for op mod én milliard kroner i resten af året.

“Som kritisk infrastruktur, er det vores opgave at være i drift, uanset at dette lige nu er med store, daglige tab. Der er derfor etableret betydelige kreditfaciliteter, som sikrer CPH’s drift i den kommende periode,” siger Thomas Woldbye.

I denne måned indgik CPH en to-årig kreditfacilitet på i alt seks milliarder kroner med en gruppe af banker. Den nye facilitet er en kombination af et to-årigt lån på to milliarder kroner og en to-årig kreditfacilitet på fire milliarder kroner. Endvidere har CPH indgået en fritagelsesaftale med eksisterende långivere, hvilket fritager virksomheden fra visse lånekrav til og med første kvartal 2021.

Hjælp fra statslige støtteordninger
Foruden aftalerne med bankerne har CPH også fået hjælp fra den danske stats finansielle støtteordninger.

Fra andet kvartal kompenseres Københavns Lufthavn for cirka en tredjedel af de løbende lønomkostninger via ordningen om lønkompensation. Det betyder, at CPH indtil videre har undgået at afskedige medarbejdere. I stedet er hjemsendt 2.200 ud af 2.600 medarbejdere i en rotationsordning.

“Vi gør alt hvad vi kan for at undgå afskedigelser. Men det afhænger naturligvis af krisens varighed og dybde samt omfanget af støtte fra staten,” siger Thomas Woldbye.

 

Relaterede artikler:

“Naturligt at CPH genovervejer investeringsplaner”

CPH efterlyser internationale retningslinjer

CPH-direktør: Det er næsten helt uvirkeligt