Usikkerhed om CO2-kvoter i Cimber-aftale

SAS har købt sig adgang til Cimbers CO2-kvoter til en skønnet værdi af 35 mio. kroner. Men kvoterne tilhører stadig boet efter Cimber Sterling, og overdragelsen kræver derfor en EU-godkendelse.

Siden 2010 har luftfarten foretaget overvågning og registrering af CO2-udledningen, og fra den 1. januar 2012 har sektoren været en integreret del af EU´s CO2-handelskvotesystem. Det betyder, at flyselskaberne er blevet registeret i CO2-kvoteregistret, hvor der skal betales en afgift for hvert ton af drivhusgasser, der udledes.

Frem til 2020 har flyselskaberne af EU fået tildelt en årlig gratiskvote baseret på historiske flyvedata fra 2010. Ordningen trådte i kraft fra begyndelsen af 2012, hvorfor det nu konkursramte Cimber Sterling også var omfattet.

Da Cimber A/S den 16. maj 2012 overtog dele af konkursboet efter Cimber Sterling, blev der indgivet ansøgning til EU om at overtage gratiskvoterne. Selvom denne godkendelse endnu ikke foreligger, blev værdien af gratiskvoterne handlet videre til SAS, da selskabet i begyndelsen af december meddelte, at man ville overtage det danske flyselskab.

“Vi afventer en afklaring fra EU, men det er reguleret i aftalen med Cimber A/S. Hvorvidt kvoterne kan udnyttes, hviler i sidste ende på en beslutning fra EU omkring allokeringsplanen,“ siger pressechef Trine Kromann-Mikkelsen fra SAS i Danmark til CHECK-IN.dk.

Energistyrelsen, som er myndighed på området søger afklaringen med EU-Kommissionen, hvorefter Erhvervsstyrelsen som administrator af registret sørger for at registrere en eventuel beslutning.

Værdisat i forhold til markedspris
Hos Cimber A/S svarer gratiskvoterne til årligt 102.360 enheder frem til 2016 samt 119.232 enheder hvert år fra 2017 til 2020.

SAS oplyste i sin børsmeddelelse i forbindelse med overtagelsen af Cimber A/S, at der med i handelen fulgte en option til udnyttelse af CO2-kvoter til en værdi af 35 mio. kroner.

Samlet har SAS via Cimber A/S således købt retten til at udlede 681.648 ton CO2 fra 2015 til 2020, hvilket er værdisat til de omtalte 35 mio. kroner. Det svarer til en kvotepris på 6,90 euro per ton, hvilket er en smule højere end de priser, der handles til på EU´s internationale CO2-kvotebørs.

Lige nu ligger prisen på CO2-kvotebørsen på seks euro per ton, men prisen har været helt nede i fire euro per ton.

“Værdien af CO2-kvoterne er fastsat ud fra markedsprisen“, bekræfter SAS-pressechefen.