Ulrik Pagh Schultz fra SDU (t.v.), driftsdirektør Søren Aarhus fra QuadSAT (i midten) og Michael Larsen (t.h.), som er leder af UAS Denmark Test Center ønsker, at droner kan benyttes i flere sammenhænge. (Foto: UAS Denmark Test Center / PR)

Vil muliggøre samtidig afvikling af fly- og dronetrafik

UAS Denmark Test Center i Odense har sammen med to partnere søgt om 27 millioner kroner, der skal bruges til at rydde to barrierer af vejen, som vanskeliggør brugen af droner i Danmark.

I øjeblikket stifter danskerne formentlig oftest bekendtskab med droner, når robotternes kameraer benyttes til at optage billeder, der bruges på film og i tv. Flere forestiller sig dog, at droner i fremtiden skal bruges til at levere medicin, post samt en række andre formål.

Der er dog to helt centrale barrierer, der forhindrer, at dronerne for alvor kan komme i kommercielt brug. Det drejer sig om, at robotterne skal have lov til at flyve uden for operatørens synsfelt, ligesom at det skal være muligt for dem at lette og lande samtidig med traditionel flytrafik.

Dronetestcentret UAS Denmark Test Center har derfor sammen med Syddansk Universitet og Hans Christian Andersen Airport på Fyn søgt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om en bevilling på 27 millioner kroner, der skal bruges til at nedbryde disse barrierer.

Vil afvikle fly- og dronetrafik på samme tid
De mange millioner skal investeres i tre stykker udstyr, der kan hjælpe med at skubbe brugen af droner herhjemme fremad. Det drejer sig om en radar til sikker trafikafvikling, en vindvæg samt et såkaldt radiodødt rum, der kan benyttes til test af nye droner.

Såfremt parterne har held med at få bevillingen hjem, skal radaren bruges til at sikre fuldstændig kontrol med dronens rute samt position. Det er vigtigt, fordi det vil gøre det muligt, at fly- og dronetrafik kan afvikles sikkert og samtidigt.

I det radiodøde rum får forskerne mulighed at teste dronernes elektroniske komponenter, mens vindvæggen kan anvendes til at efterligne de hårde vejrforhold, som en drone kan blive mødt af, hvis den eksempelvis skal flyve over Nordsøen eller benyttes til overvågning af Arktis.

Kan stimulere kommercielt brug
Hvis ønsket går i opfyldelse, skal det nye udstyr installeres på testcentret, der i forvejen har Europas største luftrum til dronetestflyvning samt et 540 kvadratmeter stort indendørs flight lab. Ifølge leder Michael Larsen fra UAS Denmark Test Center kan det føre til mere kommercielt brug af droner.

”De største barrierer for udviklingen af droner er dels det faktum, at droner ikke må flyve uden for synsvidde uden en helt særlig tilladelse – dels at droner og traditionelle fly endnu ikke har en måde at deles om luftrummet på. Vi har en stor forhåbning om, at vi med disse investeringer kan tage et stort skridt henimod at udvikle endnu mere kommercielt bæredygtige droneløsninger.”

I tillæg til det nye udstyr ønsker UAS Denmark Test Center også midler til tre andre projekter, hvor målet er at udvikle konkrete og kommercielle løsninger med droner som omdrejningspunkt. Virksomhederne Lorenz Technology, QuadSAT samt Monopulse står bag disse projekter.

 

Relaterede artikler:

Specialister fra Boeing-selskab i Odense-HCA Airport

Dansk lufthavn styrker bestyrelsens viden om droner

“Jeg skal i gang med min første vinter på jorden”