Hans Christian Andersen Airport i Odense. (Foto: HCA Airport)

Dansk lufthavn styrker bestyrelsens viden om droner

Bestyrelsen for H.C. Andersen Airport har fået tre nye medlemmer, der skal hjælpe med at trykke på speederen i udviklingen af lufthavnens nationale dronetestcenter og opbygningen af en erhvervspark.

Helge Munk, Carsten Aa og Lars Dam Jensen er netop trådt ind i bestyrelsen for H.C. Andersen Airport, der ligger i Beldringe lidt nord for Odense. De tre profiler skal med deres kompetencer være med til at opfylde de strategiske indsatsområder omkring dronecenteret og erhvervsparken.

Lars Dam Jensen er kommerciel direktør hos Falck og har i den forbindelse det overordnede ansvar for blandt andet de droneprojekter, Falck udfører, Carsten Aa, direktør, LINDØ port of ODENSE, har med succes opbygget havnens erhvervspark, og Helge Munk har via sine investeringer i blandt andet to dronevirksomheder et indgående kendskab til både droneområdet og start up-miljøet.

Får tilført nye kompetencer
“Det er tre virkelig stærke profiler, som vi er glade for at kunne tiltrække i lufthavnen,” siger bestyrelsesformand i H.C. Andersen Airport, Kim Kenlev, i en pressemeddelelse.

“Med den nye bestyrelse får vi tilført nogle kompetencer, der virkelig styrker lufthavnen. Vi har en strategi, hvor de tre nye bestyrelsesmedlemmer specielt kan hjælpe os med at trykke yderligere på speederen i udviklingen af vores nationale dronetestcenter og opbygningen af en attraktiv erhvervspark,” fortsætter han.

Flytrafik stadig del af strategien
Det øgede fokus på dronetestcenter og erhvervspark er ikke et udtryk for, at flytrafikken bliver nedprioriteret, understreget Kim Kenlev.

“Det er ingen hemmelighed, at dele af flytrafikken har haft det svært under coronapandemien, men det ændrer ikke på, at det fortsat er et strategiben, som vi skal udvikle på. Derfor skal de tre nye bestyrelsesmedlemmer mere ses som et udtryk for, at vi har haft brug for ekstra kompetencer for at kunne speede op på nogle af de andre vigtige områder i lufthavnen,” siger han.

Ud af bestyrelsen træder Ole Bang Nielsen og Jan Falck-Schmidt, således, at den nye bestyrelse i H.C. Andersen Airport består af Kim Kenlev, Jan Mikal Lockhart, Peter Rahbæk Juel, Morten Andersen, Helge Munk, Carsten Aa og Lars Dam Jensen.

Jan Mikal Lockhart er i øvrigt kommerciel direktør hos Atlantis Rejser, der fremover har valgt at benytte Aarhus Airport som foretrukket lufthavn for de vestdanske rejseaktiviteter.

 

Relaterede artikler:

Ingen udenlandske charterflyvninger

Odense-HCA Airport: 100.000 passagerer om fem år

Odense Lufthavn kan blive lukket for flytrafik