Repræsentanter fra de europæiske lufthavne, der er med i den nye 'NETZERO 2050'-aftale via ACI Europe. Københavns Lufthavn er blandt de 193 lufthavne. Foto: ACI Europe

193 lufthavne vil være grønnere

Københavns Lufthavn har sammen med 192 andre europæiske lufthavne indgået en aftale om at blive emissionsfri senest i 2050. De vil dermed leve op til Paris-aftalen.

Tidligere på året lancerede Københavns Lufthavn sin egen klimastrategi, der blandt andet handler om, at lufthavnen skal være helt emissionsfri i 2050.

Nu har den danske hovedstadslufthavn slået sig sammen med en lang række andre europæiske lufthavne, der ligeledes har visioner om at blive emissionsfrie inden for de næste cirka 30 år.

Fra tirsdag til torsdag i sidste uge afholdt de europæiske lufthavnes internationale brancheorganisation, Airports Council International Europe (ACI Europe), deres årlige kongres i Limassol i Cypern. Her underskrev i alt 193 europæiske lufthavne en aftale om at leve op til Paris-aftalen og dermed forpligte sig til at blive emissionsfrie senest i 2050. Aftalen har fået navnet ‘NETZERO 2050’.

Afgørende med europæisk aftale
De 193 europæiske lufthavne er fordelt på 24 lande og 39 lufthavnsoperatører. Københavns Lufthavne A/S forpligter sig således sammen med alle de andre om at reducere CO2-emissionerne fra den daglige drift til nul (”net zero”) inden for de næste 31 år.

“For CPH er det afgørende, at der på europæisk niveau nu er enighed om at leve op til Paris-aftalen. Vi har tidligere på året lanceret vores egen klimastrategi, hvor visionen er, at hele lufthavnen skal være emissionsfri i 2050,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

”Jeg er meget tilfreds med, at der nu er enighed om, at det også er det mål, vi arbejder for på europæisk niveau. Som international lufthavn agerer vi på et internationalt marked, og derfor er det ikke tilstrækkeligt, at vi lokalt i Danmark sætter os ambitiøse klimamål. Et forpligtende internationalt samarbejde er derfor helt afgørende.”

Cirka syv procent af den samlede CO2-udledning fra Københavns Lufthavn har lufthavnen selv kontrol over. Den resterende udledning stammer fra fly, transport til og fra lufthavnen samt forbruget fra lufthavnens partnere.

“Vores ambitioner strækker sig ud over vores egne emissioner. Derfor er et væsentlig led i vores klimastrategi at indgå strategiske partnerskaber omkring fremtidens klimaløsninger til luftfarten,” siger Thomas Woldbye.

Europas lufthavne fører an
De europæiske lufthavne håndterede 2,34 milliarder passagerer i 2018. Med den nye ”net zero”-aftale vil der årligt blive elimineret i alt 3,46 millioner ton CO2-emissioner fra 2050.

“Europas lufthavne har ført an i klimaaktionen med årlige reduktioner annonceret hvert år i det seneste årti. 43 af dem er faktisk blevet CO2-neutrale – støttet af den globale industristandard Airport Carbon Accreditation,” siger Michael Kerkloh, præsident for ACI Europe og administrerende direktør i München Lufthavn.

“Europas lufthavne er allerede begyndt at levere, og jeg er overbevist om, at mange vil nå frem til ”net zero” inden 2050. Der er allerede tre ”net zero”-lufthavne i Europa: Luleå, Ronneby og Visby, som drives af den svenske lufthavnsoperatør, Swedavia.”

Han fortæller endvidere, at Swedavia har som ambition at gøre alle sine lufthavne emissionsfrie i 2020 – herunder hovedstadslufthavnen Stockholm Arlanda.

CO2-neutral i år
Som en del af Københavns Lufthavns klimastrategi hedder det, at lufthavnen skal være CO2-neutral i år. Dette mål er allerede realiseret ved blandt andet at foretage klimakompensation ved at støtte CO2-reducerende projekter i både Danmark og i udlandet. På den måde neutraliserer Københavns Lufthavn sin udledning.

De 193 lufthavne, der er en del af ’NETZERO 2050’-aftalen, håndterede i alt 62,5 procent af den samlede europæiske passagertrafik sidste år. Europæiske lufthavne, der ikke er en del af den nye aftale, vil fortsat kunne skrive under og ligeledes forpligte sig til at blive emissionsfrie senest i 2050.

 

Relaterede artikler:

Københavns Lufthavn bliver CO2-neutral i år

Danskerne klimakompenserer ikke flyrejser

SAS debuterer med månedlige klimatal

Grøn tænketank roser dansk luftfarts klimaplan

CO2-afgift: Luftfarten skeptisk overfor Klimarådet