I Sønderborg Lufthavn stod en række skrællede fly. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Cimber Sterling-kurator vinder delsejr i motorstrid

Kreditorer og panthavere i flymotorer fra Cimber Sterlings konkursbo fik i fredags i Vestre Landsret afvist kravet om udlevering af motorer, der er monteret på andre fly.

En strid om flymotorer fra konkursboet efter Cimber Sterling fik fredag en foreløbig afslutning i Vestre Landsret. Boets kuratorer fik rettens ord for, atfogedretten ikke kan behandle sagen om ejerskabet til en række flymotorer.

I månederne op til konkursen den 3. maj i år flyttede Cimber Sterlings mekanikere rundt på motorer og andre komponenter mellem flyene for at holde så mange som muligt i luften. Det betød at en stor gruppe af fly på konkurstidspunktet stod uden motorer og lignende.

De kreditorer, som ejede de ”skrallede” fly, mener, at motorerne tilhørte de fly og burde sættes tilbage på dem. Men det mener de kuratorer, der er sat til at udrede værdierne i konkursboet, ikke.

Kreditorerne gik derfor til Fogedretten i Sønderborg og krævede motorerne udleveret. Det gav Fogedretten dem medhold i. Men fredag gav Vestre Landsret kuratellet i Cimber Sterling medhold i, at sagen er uegnet til fogedretlig behandling.

”Kreditorerne havde indbragt sagen for skifteretten og senere fogedretten i Sønderborg, der var af den opfattelse, at motorerne skulle udleveres. Vi valgte at indbringe denne kendelse for landsretten. Den nye afgørelse i Vestre Landsret, der giver kuratellet medhold, er en vigtig afgørelse i vores bestræbelser på at få opgjort og fordelt aktiverne i det konkursramte flyselskab,” udtaler advokat Henrik Sjørslev fra advokatfirmaet Lett. Han er sammen med advokat Lisa Bo Larsen fra Kromann Reumert udpeget som kuratorer for konkursboet.