Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (Foto: Niels Hougaard)

“Civilretligt forhold mellem Doctors og piloter”

Transportminister Ole Birk Olesen vil se på muligheden for at hjælpe piloterne økonomisk i Doctors-sagen, selvom det ifølge ham er et civilretligt forhold.

Skandalen omkring den nu fyrede styrelseslæge i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST), der var personalemæssigt ansvarlig for de læger, der skulle godkende helbredsundersøgelser fra hendes egen privat flyvemedicinske klinik, Doctors.dk, har betydet, at omkring 900 piloter og flyveledere i første omgang selv skal afholde omkostningerne til en ny helbredsundersøgelse inden for to måneder.

En førstegangsundersøgelse til klasse 1 har en vejledende pris på 7.500 kroner, mens fornyelsen koster omkring 2.000 kroner. Er der tale om en undersøgelse til klasse 2, er prisen for førstegangsundersøgelse 2.125 kroner, mens den årlige fornyelse koster 1.375 kroner. Hertil kommer udgifter til eventuel EKG og høreprøve.

Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested stillede umiddelbart før påske et § 20-spørgsmål i Folketinget til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), om de pågældende piloter kan holdes skadesløse under henvisning til TBST´s rolle i sagen. Nu er svaret fra ministeren kommet, og her henviser han i første omgang til, at sagen mellem Doctors.dk og piloterne principielt ikke vedkommer TBST. Derimod vil ministeren undersøge en eller anden form for økonomisk hjælp fra TBST.

“Som jeg ser det, er der i udgangspunktet tale om et civilretligt forhold mellem Doctors.dk og de piloter, der er blevet snydt. Men jeg er enig med Flyvebranchens Personale Unions (FPU) i, at det kan være urimeligt, at de involverede piloter og flyveledere nu bedes afholde udgifterne til en ny helbredsundersøgelse. Jeg har derfor bedt mit ministerium om at se på muligheder for, at Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen skal hjælpe piloterne økonomisk, og jeg afventer nu resultatet heraf.”

Mulig hjælp fra udlandet
Oprindeligt estimerede TBST, at der kunne være omkring 2.000 danske piloter og flyveledere, der inden for en 60 dages periode skulle have foretaget nye helbredsundersøgelser for at kunne bevare deres certifikat.  Sidenhen er tallet blevet nedjusteret til 900.

“Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har senest kunne oplyse, at der er tale om omkring 900 piloter og flyveledere, og dermed væsentligt færre end de oprindeligt estimerede 2.000 piloter. Det vil naturligvis medføre et betydeligt pres på de eksisterende flyvelæger i Danmark, at 900 piloter og flyveleder skal have fornyet deres helbredsgodkendelse, og det kan derfor på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at der vil være behov for, at nogle piloter og flyveledere får foretaget deres helbredsundersøgelse ved en certificeret flyvelæge uden for Danmark, eksempelvis i Sverige. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at danne sig et overblik over de kapacitetsmæssige udfordringer ved de mange nye helbredsundersøgelser.”

Dermed skulle man tro, at der allerede måtte kunne registreres henvendelser fra danske piloter og flyveledere hos de flyvemedicinske klinikker i Sydsverige. Det er ingenlunde tilfældet.

“Jeg har arbejdet som flylæge ved CityOrtopeden i Helsingborg i 20 år. Indtil nu har ingen piloter eller flyveledere fra Danmark kontaktet mig, og hvis jeg havde været i deres situationen ville jeg have kontaktet Transportstyrelsen i Sverige for at kunne få hjælp til at finde flylæger i Sydsverige,” siger Ulf Hagstedt til CHECK-IN.dk.

 

Relaterede artikler:

Fejlskøn halverer antal piloter til helbredsundersøgelse

Fyret flyvelæge er blevet politianmeldt

Nødvendigt at anvende udenlandske flyvelæger

2.000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsbeviser