Piloter i cockpit. (Arkivfoto: 123rRF_kasto)

Fejlskøn halverer antal piloter til helbredsundersøgelse

Efter Doctors.dk-sagen skønnede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for en uge siden, at 2.000 piloter skulle til ny helbredsundersøgelse. Nu er tallet reduceret til 900.

Skandalen omkring helbredsundersøgelser foretaget af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger, synes at fortsætte. Nu bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) selv til underholdningen ved i dag at måtte indrømme, at man skønnede forkert, da man for en uge siden anslog, at 2.000 piloter og flyveledere skal til en ny helbredsundersøgelse senest den 7. juni 2019.

“Styrelsen estimerede i første omgang at cirka 2000 piloter og flyveledere skulle have lavet en ny helbredsundersøgelse. Der viser sig nu at være tale om knap 900 piloter og flyveledere – hvilket er væsentligt færre end oprindeligt forventet,” lyder det i en ny orientering fra TBST.

Hos TBST er man i gang med at gennemgå alle de helbredsundersøgelser, der er foretaget af den nu lukkede flyvemedicinske klinik, Doctors.dk, efter at det kom frem, at helbedsundersøgelser var foretaget af læger, der ikke havde styrelsens godkendelse. Styrelsen går 12 måneder tilbage for at undersøge, om der er sket væsentlige lægelige fejl. I givet fald vil TBST kunne inddrage piloter og flyvelederes certifikat, indtil der foreligger en ny helbredsundersøgelse.

Det har tilsyneladende været vanskeligt for TBST at få det fulde overblik over sagens omfang, men efter påske forventer styrelsen at have et bedre overblik og vil derefter revurdere situationen.

Misbrug af embede
Indehaveren af Doctors.dk har i mange år haft en dobbeltrolle ved at være tilsynslæge hos TBST, hvor hun var chef for de læger i styrelsen, der skulle godkende undersøgelserne fra flyvelægens egen klinik. Styrelsen har den 10. april besluttet at politianmelde den nu fyrede flyvelæge, og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er  gået ind i sagen, som han mener har svækket offentlighedens tillid til styrelsen.

Det har netop været styrelsens opgave at sikre, at der ikke udstedes nye certifikater – eller at der sker en fornyelse af eksisterende – hvis de pågældende piloter og flyveledere ikke helbredsmæssigt opfylder kravene.

Således står der følgende på TBST´s hjemmeside om styrelsens rolle i forbindelse med certifikater i relation til helbredsundersøgelser:

“Vi skal sikre, at ingen får udstedt certifikat eller bevarer sine certifikatrettigheder, hvis der på grund af fysiske eller psykiske helbredsproblemer er risiko for, at vedkommende ikke kan udøve certifikatrettighederne sikkerhedsmæssigt forsvarligt.”

Det er endnu uklart, hvem der skal betale for de nye undersøgelser, og Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested har i dag stillet et § 20-spørgsmål til ministeren, om de pågældende piloter kan holdes skadesløse under henvisning til TBST´s rolle i sagen.

 

Relaterede artikler:

Fyret flyvelæge er blevet politianmeldt

Nødvendigt at anvende udenlandske flyvelæger

2.000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsbeviser