Fly og handling i Københavns Lufthavn (Foto: Ernst Tobisch)

CPH i spidsen for stort europæisk CO2-projekt

Københavns Lufthavn står i spidsen for EU-udviklingsprojekt til 111 millioner kroner. Projektet skal vise, hvordan lufthavne kan reducere – og med tiden helt eliminere – CO2-udledninger.

Luftfarten er i gang med en grøn omstilling, hvor CO2-udledninger fra fly og lufthavne helt skal elimineres senest i 2050. Og selvom der er mange teknologiske løsninger og muligheder, er der også en række barrierer for at kunne realisere den grønne omstillingen af sektoren.

På den baggrund har EU-kommissionen bevilliget midler til et såkaldt ”Smart Airports”-projekt, hvor Københavns Lufthavn som en ”fyrtårnslufthavn” står i spidsen for et europæisk konsortium, der skal vise, hvordan lufthavne bør indrettes for at reducere og eliminere CO2-udledninger:

Elfly, brint og solceller
”Med projektet ønsker vi at udvikle konkrete løsninger og skabe et samlet koncept for, hvordan fremtidens lufthavn kan designes,” siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

”Fremtidens lufthavn skal kunne levere infrastruktur til fly, som både kan være elektriske eller flyve på brint og andre bæredygtige brændstoffer. Samtidig skal vi undersøge, hvordan vi kan integrere fx elektrificering og solceller i lufthavnens indretning, så vi kan forsyne bygninger, køretøjer og fly og dermed på sigt helt kan undgå CO2-udledninger,” siger Thomas Woldbye.

Skal løse to udfordringer
Det nye projekt hedder Alight og skal sikre udviklingen af løsninger på to helt overordnede udfordringer: Den ene del handler om drift og logistik for håndtering af biobrændstoffer til fly, herunder indkøb, blanding, brændstofpåfyldning, kvalitetskontrol og sikkerhedsprocesser.

Den anden del handler om smarte energiløsninger til den øvrige lufthavnsdrift, herunder øget egenproduktion af vedvarende energi, energilagring og elektrificering. Der vil også blive udviklet en designmanual for en fremtidens standplads, som understøtter bæredygtige drivmidler som el og brint.

I øjeblikket er den store barriere, at de færreste lufthavne er gearede til de mange nye drivmidler, fordi infrastrukturen alene er designet til de brændstoffer, der anvendes i dag.

En bred vifte af partnere
Projektet tager udgangspunkt i Københavns Lufthavn, men vil blive fulgt tæt af lufthavnene i Rom og Vilnius samt de ansvarlige kræfter bag en kommende lufthavn i Warszawa, som også er partnere i projektet.

De øvrige partnere i Alight er: SAS, Brændstoflageret Københavns Lufthavn, Nordic Initiative for Sustainable Aviation (NISA), IATA, German Aerospace Center (DLR), AirBP, The Roundtable on Sustainable Biomaterials, Hybrid Greentech, BMGindroz Consulting, University of Parma og Hamburg University of Technology.

Projektet koster samlet set over 111 millioner kroner, og partnerne leverer selv 22 millioner kroner som egenfinansiering.

 

Relaterede artikler:

CPH: Reel grøn omstilling kan blive udskudt

SAS og CPH i stort projekt om bæredygtigt brændstof

Rapport: Danmark kan producere grønt flybrændstof