Passagerer i Københavns Lufthavn (Foto: Jasper Carlberg)

CPH lover overskud på op imod 225 millioner kroner

For seks uger var Københavns Lufthavn ikke klar til at melde ud om forventningerne til årsresultatet. Nu venter lufthavnen et overskud på mellem 125 og 225 millioner kroner.

Efter to år med store underskud som følge af coronapandemien, er Københavns Lufthavn atter på kurs mod overskud. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra den danske hovedstadslufthavn, der nu prognosticerer i alt 22 millioner passagerer for hele 2022.

I 2020 og 2021 realiserede Københavns Lufthavne A/S et underskud før skat på henholdsvis 828 og 667 millioner kroner før skat, hvor resultaterne i de tre foregående år havde været et plus på mellem 1,3 og 1,6 milliarder kroner.

Baseret på prognoserne for passagertallet forventer Københavns Lufthavn nu et overskud før skat på mellem 125 og 225 millioner kroner.

“Omkostningsgrundlaget for resten af året er stort set fast og forudsigeligt, men faktorer som inflation og de meget svingende energipriser kan få væsentlig indvirkning på årets forventede resultat før skat. Omsætningen afhænger hovedsageligt af passagertallet, og det faktiske tal kan derfor påvirkes af ovenstående faktorer,” skriver lufthavnen.

Eksterne faktorer kan påvirke
Det er ikke alene den høje inflation og de svingende energipriser, der kan påvirket årsresultatet. Lufthavnen understreger også, at udviklingen i geopolitiske faktorer, herunder krigen i Ukraine, kan påvirke rejselysten i negativ retning.

Herudover tager lufthavnen også forbehold for et eventuelt udbrud af nye COVID-19-varianter i efteråret og først på vinteren. Hvis det medfører nye rejserestriktioner, vil det også kunne påvirke passagertallet.

Før coronapandemien var der årligt omkring 30,3 millioner passagerer, der rejste gennem lufthavnen, men i 2020 og 2021 blev dette tal reduceret til henholdsvis 7,5 og 9,2 millioner rejsende, hvilket derfor har været den største årsag til det samlede tab på 1,5 milliarder kroner før skat i de to foregående år. 

Investeringsniveauet for 2022 ender med at løbe op i omkring 950 til 1.000 millioner kroner, hvilket er noget mindre end i årene før coronapandemien. Den stigende gældsbyrde har dog tvunget lufthavnen til at holde igen med investeringerne.

 

Relaterede artikler:

Lille halvårsunderskud i Københavns Lufthavn

Voksende gældsbyrde er en udfordring for CPH

CPH med større halvårsunderskud end i hele 2020