ATR 72 fra DAT. (Foto: © Thorbjørn Brunander Sund, Danish Aviation Photo)

Danmark genindfører registreringsafgift på fly

Fra næste år genindføres registreringsafgiften på fly i Danmark, som den tidligere regering ellers afskaffede sidste år. Brancheorganisation og flyselskab er stærkt utilfreds.

Danmark afskaffede i april 2019 registreringsafgiften på fly. Det var den tidligere VLAK-regering, der besluttede at droppe afgiften på baggrund af, at der de senere år har været en nedgang i antallet af danske flyregistreringer.

Flyselskaberne...