Tankning af KLM-fly med SAF. (Foto: KLM | PR)

EASA: Nye anbefalinger skal bane vejen for SAF

I 2050 vil der årligt blive foretaget op til fem millioner flere flyvninger over Europa end i dag. Derfor kommer EASA og Miljøagenturet i EU nu med anbefalinger, der kan mindske klimaaftrykket, når trafikken øges.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA har netop udgivet en rapport, der gør status over miljøpåvirkningen fra luftfarten i Europa. På den baggrund kommer agenturet med en række anbefalinger, der – i EASAs optik – bør implementeres frem mod 2050.

Til den tid forudser agenturet nemlig, at der kan være mellem 10,1, 12,2 eller måske endda helt op mod 15 millioner årlige flyvninger i Europa. Det afhænger grundlæggende af hvor meget fart, der kommer på udviklingen.

I alle tre scenarier er det flere end i 2019, hvor der var 9,25 millioner og særligt sidste år, hvor tallet var 5,07 millioner. Det er dog værd at bemærke, at det fald skyldtes de fortsatte effekter af COVID-19-pandemien.

Vil have mere grønt brændstof i tankene
Med udsigt til at flytrafikken øges, og den dermed vil føre til større CO2-udledninger, foreslår EASA sammen med Det Europæiske Miljøagentur (EEA), at der skal arbejdes aktivt for, at luftfartsbranchen får de nødvendige værktøjer, der kan hjælpe med at mindske miljøpåvirkningen.

Det drejer sig blandt andet om, at der skal udvikles metoder til at opskalere produktionen og udbrede anvendelsen af bæredygtigt flybrændstof (sustainable aviation fuel (SAF)). En af vejene til at nå dette mål er ifølge EASA ved at få opbygget den nødvendige infrastruktur og støtte i regi af EU.

I øjeblikket udgør SAF nemlig mindre end 0,05 procent af den totale mængde flybrændstof, der benyttes i Europa. Det betyder også, at prisen på SAF er højere og udbuddet mindre end ved almindeligt jetfuel, men det ønsker EASA og EEA at ændre med flere af anbefalingerne i rapporten.

Agenturerne foreslår derfor, at der skal etableres en arbejdsgruppe i EU, som vil få til opgave at støtte brændstofproducenterne i løbet af godkendelsesprocessen samt at fastsætte en fælles standard for grønt flybrændstof i EU, så det sikres, at alle de godkendte typer brændsel understøtter de fastsatte miljømål.

Skal løbe højere risiko
Gruppen skal desuden arbejde for, at lovgivningen på området bliver justeret. I dag er det sådan, at der højst må iblandes 50 procent grønt brændstof på en flyvning, men EASA og EEA ønsker, at dette ændres til 100 procent, ligesom det også skal undersøges, hvorvidt forskellige typer SAF kan benyttes til flyvninger på forskellige markeder, mens området udvikles yderligere.

Derudover anbefaler de to organisationer, at man benytter midler fra EUs såkaldte Innovation Fund, der finansieres via handel med CO2-kvoter, til at foretage en række investeringer med højere risiko, end man normalt ville løbe.

EASA oplyser, at disse investeringer potentielt skal foretages i såvel produktionen af SAF som andre mekanismer, der kan tilskynde til, at flere begynder at benytte det grønnere alternativ til traditionelt jetbrændstof.

 

Relaterede artikler:

Betydelig symbolværdi i ny SAF-aftale hos Lufthansa

”Det er håbløst svært at få fat i SAF”

Flyselskaberne aftager det meste af SAF-produktion