Fly foran terminalen i Billund Lufthavn. (Foto: Billund Lufthavn)

Endnu et solidt overskud i Billund Lufthavn

Billund Lufthavn fik et stærkt 2019 med passagerrekord og et overskud på 52,6 millioner kroner. COVID-19 gør det svært for lufthavnen at komme med forventninger til 2020 i årsrapporten.

2019 var endnu et godt år for Billund Lufthavn, der netop har udsendt årsrapporten.

Lufthavnen fik en nettoomsætning på 877,9 millioner kroner, som udgør en stigning på 5,9 procent i forhold til 2018. Det endelige resultat for 2019 endte med et overskud på 52,6 millioner kroner, mens overskuddet i 2018 lød på 61,1 millioner kroner. Herudover håndterede Billund Lufthavn 3,7 millioner passagerer, hvilket var cirka 200.000 flere end året før.

”Set i lyset af den positive passagerudvikling, ruteudvikling og vores investeringer anser vi resultatet som tilfredsstillende,” lyder det fra Jan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Personaleomkostningerne i 2019 steg med 30 millioner kroner, mens posten ”andre eksterne omkostninger” – herunder eksempelvis drift og vedligeholdelse og udgifter til lokaler – også steg med næsten samme cifre.

I løbet af 2019 åbnede flyselskaberne 16 nye ruter fra Danmarks næststørste lufthavn, og det samlede antal direkte ruter nåede over 100 i løbet af året. Billund Lufthavn vandt desuden EM og VM i ruteudvikling og markedsføring.

Solidt fundament er afgørende
Billund Lufthavn har de sidste 10 år oplevet vækst, og den mangeårige positive udvikling har skabt et fundament, der skal bringe lufthavnen sikkert gennem coronakrisen, der først indtraf efter regnskabsårets afslutning. Mens de sidste 10 år har været aldeles positive, ser lufthavnen dog en noget anderledes udvikling i 2020.

”Selskabet bliver negativt påvirket som følge af COVID-19-udbruddet og de tiltag, som regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet. Der er i begyndelsen af marts måned 2020 oplevet et betydeligt fald i starter og landinger, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at forudse, hvornår der vil være normal aktivitet i lufthavnen igen,” forklarer Jan Hessellund i årsrapporten.

”Det vil naturligvis påvirke både selskabets omsætning og resultat negativt afhængig af, hvor længe grænserne skal være lukkede, og før der vil være normal aktivitet i lufthavnen igen. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtrykke en forventning til selskabets omsætning og resultat i 2020.”

Ruter vender tilbage
Billund Lufthavn har i forbindelse med udgivelse af årsrapporten udsendt en pressemeddelelse, hvori det lyder, at næsten halvdelen af de 100 ruter er vendt tilbage til lufthavnen.

”Det kan være svært at overbevise et flyselskab, der aldrig har hørt om Billund Lufthavn før, om at starte en ny rute. Billund er ikke nogen stor by, men når vi præsenterer vores aktive optageområde, får tonen en anden lyd,” siger Jan Hessellund.

”Ved årsskiftet gik vi ind i 2020 med en forventning om et nyt rekordår. Ingen havde forestillet sig, at verden ville se ud, som den ser ud nu. Men på grund af de økonomiske resultater, der er skabt igennem de seneste år, står vi fornuftigt rustet til at komme igennem krisen. Billund Lufthavn skal nok komme stærkt igen, og så er vi klar til at skrive nye væksthistorier,” siger Jan Hessellund.

I første omgang har Billund Lufthavn dog måttet afskedige en lang række medarbejdere som følge af coronakrisen. Således blev i alt 309 ansatte ud af en samlet arbejdsstyrke på 1.100 opsagt i slutningen af maj, og det svarer til 210 årsværk.

 

Relaterede artikler:

Billund Lufthavn afskediger 309 medarbejdere

Vækstplan skal fordoble passagertal i Billund Lufthavn

Lavere overskud end forventet i Billund Lufthavn