SAS-fly foran Kastrup Tower. (Foto: Marieke van Hulst Pedersen | Theaviationplatform.dk)

EU-Kommissionen: Godkendelse af SAS-statsstøtte

EU-Kommissionen har onsdag for anden gang godkendt statsstøtte til SAS på 6,2 milliarder kroner. Flyselskabet skal dog senest om to måneder indføre den krævede step-up-mekanisme.

Da EU-Retten den 10. maj i år annullerede den afgørelse, som EU-Kommissionen traf i august 2020 om godkendelse af statsstøtte til SAS på 833 millioner euro (6,2 milliarder kroner) under den midlertidige ramme i forbindelse med COVID-19, var der mange, der frygtede, at det kunne skade den igangværende Chapter 11-proces.

EU-Kommissionen besluttede efterfølgende i begyndelsen af juli af indlede en tilbundsgående undersøgelse for at vurdere, om støtten fra den danske og svenske stat var i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

EU-Retten havde blandt andet peget på, at rekapitaliseringen ikke indeholdt den særlige step-up-mekanisme, der kunne øge staternes afkast og sikre, at der var et incitament til afvikle deres engagement i flyselskabet.

To måneder til at indføre step-up-mekanisme
Nu har EU-Kommissionen afsluttet undersøgelsen, og man har besluttet atter at godkende den bevilgede statsstøtte på 833 millioner euro under forudsætning af, at den såkaldte step-up-mekanisme indføres senest to måneder efter dagens afgørelse.

EU-Kommissionens afgørelse betyder også, at hvis det statslige ejerskab efter seks år ikke er bragt ned under 15 procent, skal en omstruktureringsplan forelægges EU-Kommissionen.

Der er også nogle særlige betingelser for ledelsen, hvor der er forbud mod at betale udbytte eller foretage aktietilbagekøb, medmindre det sker til fordel for staterne. Indtil 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet er aflønningen af ledelsen i SAS underlagt en streng begrænsning, og der må heller ikke udbetales bonus.

Endelig må  SAS heller ikke erhverve en andel på over 10 procent i konkurrerende flyselskaber eller i operatører inden for samme branche. Denne klausul ophører, når 75 procent af rekapitaliseringen er indfriet.

Vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling
Den påtænkte step-up-mekanisme, der betyder, at SAS skal udstede hybridobligationerne uden vederlag, kræver dog en godkendelse af selskabets aktionærer via en ekstraordinær generalforsamling. Den forventes SAS at afholde i januar 2024, så EU-Kommissionens frist på to måneder kan overholdes.

SAS understreger i en pressemeddelelse, at step-up-mekanismen ikke påvirker den investeringsaftale, som SAS for nylig fik godkendt af den amerikanske konkursdomstol. Investeringsaftalen med et konsortium bestående af Castlelake, Air France-KLM, Lind Invest og den danske stat betyder, at der foretages aktieinvesteringer i et reorganiseret SAS, hvilket forventes at ske i løbet af første kvartal 2024.

”Det er et utroligt godt udfald for SAS, og vi må heller ikke underkende, at det er en rigtig stor ting. Man får sikkerhed for, at der ikke er penge, der skal tilbagebetales,” siger Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen til nyhedsbureauet MarketWire.

 

Relaterede artikler:

EU-Kommissionen vil undersøge statsstøtte til SAS

EU-Domstolen: Støtte til SAS var ikke efter reglerne

EU godkender statsstøtte til SAS