Europæisk luftfart sætter ambitiøst klimamål

Luftfarten i Europa skal inden 2050 udlede netto-nul CO2. Det mener fem store europæiske luftfartsorganisationer, som fremlægger plan for, hvordan målet kan nås.

Inden 2050 skal luftfarten i Europa udlede netto-nul CO2. Det er det ambitiøse mål i et nyt, fælles klimainitiativ fra en række store europæiske luftfartsorganisationer med titlen ”Destination 2050 – A Route to Net Zero European Aviation”. Initiativet bakkes op af en ny uafhængig rapport, der viser, hvordan man kan nå målet.

Bag det nye klimainitiativ står de fem europæiske luftfartsorganisationer ACI Europa, Airlines for Europe (A4E), European Regions Airline Association (ERA), AeroSpace and Defense Industries Association of Europe (ASD Europe) og Civil Air Navigation Services Organization (CANSO).

Ifølge rapporten er det muligt at nå netto-nul CO2-emissioner inden 2050 gennem en kombination af fire overordnede tiltag, der tilpasser europæisk luftfart til EU’s klimamål, mens man samtidig sikrer den nødvendige understøttende politik og finansieringsramme på EU-plan og nationalt plan.

De fire tiltag:

  • Forbedringer af fly- og motorteknologier, hvilket kan give CO2-reduktioner på 37 procent.
  • Brug af bæredygtige biobrændstoffer (SAF), som kan give CO2-reduktioner på 34 procent.
  • Implementering af økonomiske tiltag, kan give CO2-reduktioner på otte procent.
  • Forbedringer i lufttrafikstyring (ATM) og flyoperationer, kan give CO2-reduktioner på seks procent.

Destination 2050-rapporten antager, at de fire tiltag vil påvirke efterspørgslen på flyrejser, og dermed opnås netto-nul-målet. På trods heraf forventes antallet af europæiske flypassagerer at vokse i gennemsnit med cirka 1,4 procent om året mellem 2018 og 2050 uden at gå på kompromis med sektorens evne til at nå målet.

Brug for incitamenter og stabile rammevilkår
Hvis visionen skal blive til virkelighed, er der ifølge de fem organisationer behov for hurtige, fælles handlinger fra regeringer og luftfartsbranchen.

Branchen bliver nødt til fortsat at investere væsentligt i CO2-reduktion og innovation og foretage de nødvendige operationelle overgange. Regeringerne skal på deres side sikre lige vilkår og lette overgangen gennem incitamenter og ved at reducere investeringsrisici med ensartede og stabile politiske rammer, hedder det.

“Der skal to til tango”
”De afgørende og håndgribelige handlinger, der er beskrevet i denne køreplan, er uden fortilfælde. Her har vi en hel sektor, der ikke kun forpligter sig til dekarbonisering, men faktisk kortlægger vejen til at få det til at ske og effektivt bidrage til EU’s klimamål og Parisaftalen,” siger Olivier Jankovec, generaldirektør for ACI Europa, og fortsætter:

”Men mens vi tager vores ansvar, er det klart, at vi ikke kan gøre dette alene. Der skal to til en tango. Nu har vi brug for, at EU leverer den politiske og lovgivningsmæssige ramme.”

”En robust lovramme vil være altafgørende for ikke kun at opnå en miljømæssigt bæredygtig fremtid, men også en økonomisk modstandsdygtig og konkurrencedygtig europæisk luftfartsindustri som helhed,” siger Thomas Reynaert, administrerende direktør i A4E.

Se mere om Destination 2050

 

Relaterede artikler:

Paris-CDG skal være hub for brintteknologi i luftfart

Luftfartens klimaambitioner højere end regeringens

BDL: CO2-afgift skal være europæisk eller global