Flysikkerhed i Thailand skal styrkes

Den britiske rådgivningsvirksomhed CAA International er blevet hyret af de thailandske myndigheder til at bringe flysikkerheden op på det niveau, der kræves af ICAO.

Den thailandske luftfartssektor kom i 2015 under skærpet overvågning af ICAO, der er den internationale civile luftfartsorganisation. Anledningen var, at de thailandske luftfartsmyndigheder ikke kunne give tilfredsstillende svar på en række spørgsmål om, hvordan kontrollen af landets flyselskaber blev udført. Derfor blev der udstedt en såkaldt ”Significant Safety Concern” (SSC) samtidig med, at Thailand fik et rødt flag på ICAO´s liste.

Det fik sidenhen de amerikanske luftfartsmyndigheder FAA til at aflægge Thailand et kontrolbesøg, og det samme gjorde EASA, der er det europæiske luftfartssikkerhedsagentur.

Konsekvensen er nu, at den britiske rådgivningsvirksomhed CAA International (CAAi) er blevet hyret til at hjælpe Thailands civile luftfartsmyndigheder med at få styrket kontrollen med flyselskaberne, så det er muligt at leve op til ICAO´s krav. I modsat fald ville det kunne få store konsekvenser for landet, hvis de nationale flyselskaber fik flyveforbud i USA eller Europa.

10 eksperter til Thailand
Rent konkret betyder det, at CAAi vil sende 10 eksperter til Thailand for at re-certificere alle driftstilladelser givet til thailandske flyselskaber. Herudover skal CAAi træne de lokale luftfartsinspektører, så de får et kompetenceløft, der kan leve op til internationale standarder.

”Med næsten 600.000 passagerer, der årligt rejser fra Storbritannien til Thailand, er vi meget dedikerede i forhold til at hjælpe de civile luftfartsmyndigheder i Thailand med styrke niveauet for effektiv implementering og leve op til de internationale sikkerhedsstandarder defineret af ICAO. Ved et tæt samarbejde er vi overbevist om, at vi kan bidrage til at fjerne SSC´en samt styrke Thailands luftfartssikkerhed,” siger Maria Rueda, der er administrerende direktør for CAAi.

Da de amerikanske luftfartsmyndigheder sidste år aflagde kontrolbesøg i Thailand, blev der peget på tre kritiske områder. Først og fremmest var der mangel på kvalificeret kontrolpersonale, ligesom nogle luftfartsinspektører fik “uhensigtsmæssigt tildelt” specifikke flytyper. Endelig var der tegn på manglende overholdelse af nogle standardiserede operationelle tjeklister til både fly- og jordoperationer.

Det var blandt andet flyselskaber som Thai Airways og Bangkok Airways, der var genstand for undersøgelserne.

Relaterede artikler:

Thailand straffes for dårlige myndigheder

Thailand-flyselskaber kan få forbud i USA

Thai Airways får grønt lys fra EU