Leen van Duijn, der er direktør for KLM Security Services, underskriver hensigtserklæringen. (Foto: KLM | PR)

KLM vil stoppe uregerlige passagerer

Antallet af uregerlige passagerer er steget i en sådan grad, at KLM og en række andre aktører i hollandsk luftfart nu vil forsøge at vende udviklingen. Man vil blandt andet gerne dele no fly-lister.

Siden 2019 har KLM registreret en 100 procent stigning i det gennemsnitlige antal af uregerlige passagerer, som selskabets ansatte må håndtere. Før COVID-19-pandemien drejede det sig om 15 passagerer, som ikke kunne opføre sig ordentligt, hver måned, mens tallet var steget til 30 sidste år.

Det hollandske flyselskab fortæller, at omkring 60 procent af de hændelser, som de uregerlige passagerer er skyld i, finder sted ombord på selskabets fly, mens de resterende 40 procent opstår i terminalen. Alkoholindtag spiller en rolle i godt halvdelen af tilfældene.

I tillæg til at passagerernes opførsel indimellem resulterer i forsinkede eller aflyste flyvninger, kan deres aggressive udtalelser og fremtoning samt deres til tider endog voldelige adfærd også få store konsekvenser for såvel medpassagerer som besætningsmedlemmerne og andre ansatte.

Kalder det uacceptabelt
Det er ikke kun et problem for KLM, og derfor underskrev en række aktører i og omkring hollandsk luftfart i december en hensigtserklæring om, at man vil arbejde for at finde løsninger, der kan vende udviklingen og mindske de udfordringer, som skabes af de uregerlige passagerer.

Hensigtserklæringen er inspireret af lignende dokumenter fra Irland og Norge, og den blev underskrevet af Royal Schiphol Group, Transavia, KLM, TUI, Corendon Dutch Airlines, den offentlige anklagemyndighed samt gendarmeriet The Royal Marechaussee, der er den hollandske pendant til militærpolitiet.

Mark Harbers, der er siddende minister for infrastruktur og vandforvaltning, mens forhandlingerne om en ny regering i Holland finder sted, fremhæver betydningen af, at flypassagerer kan føle sig trygge.

“Det er uacceptabelt at visse personer opfører sig på en måde således, at de sætter sikkerheden hos deres medpassagerer og besætningen over styr. Det bliver desværre mere og mere almindeligt, og derfor er det vigtigt, at alle parter i fællesskab gør en indsats for, at den type hændelser mindskes.”

Udelukkes i mindst fem år
Underskriverne vil blandt andet højne opmærksomheden på, at der i maj sidste år blev introduceret en ny digital løsning, der skal gøre det nemmere for ansatte i flyselskaber og lufthavne at indrapportere tilfælde med uregerlige passagerer.

Næste skridt er, at man vil have afdækket, hvorvidt den gældende lovgivning tillader, at alle de hollandske flyselskaber kan dele deres no fly-lister.

Det gør KLM og Transavia allerede, og det har den konsekvens, at passagerer, som har opført sig uacceptabelt i en lufthavn eller på en flyvning med et af selskaberne, udelukkes fra at flyve med dem begge i mindst fem år.

”For os som flyselskab er der ikke noget, vi prioriterer højere end vores passagerer og besætnings sikkerhed, og derfor tolerer vi heller ikke nogen former for aggressioner ombord eller på jorden. Konsekvenserne for uregerlige passagerer er alvorlige, fordi deres adfærd går hårdt ud over både de rejsende og vores kolleger,” siger direktør Leen van Duijn fra KLM Security Services.


Relaterede artikler:

Vil fjerne dårlig stemning i lufthavnene

FBI efterforsker 17 nye sager med uregerlige passagerer

Uregerlige flypassagerer håndteres forskelligt