SAS (Arkivfoto: fifg | Shutterstock.com)

Ledende investor til SAS ventes klar i midten af juli

SAS har anmodet den amerikanske konkursdomstol om godkendelse af procedurer for den kommende kapitalrejsning, og fra den 18. april og 12 uger frem skal en kommende storinvestor findes.

SAS er nu så langt med Forward-planen og Chapter 11-processen, at tiden er inde til at indlede jagten på investorer, der efter den oprindelige plan skal skyde mindst 9,5 milliarder svenske kroner i selskabet, eller hvad der svarer til 6,22 milliarder danske kroner.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse på baggrund af, at man torsdag har ansøgt den amerikanske konkursdomstol, hvor Chapter 11-processen kører, om godkendelse af procedurerne for tilvejebringelse af kapital og investorer, en såkaldt Equity Solicitation Procedures Motion”.

“Potentielle investorer kan afgive bud på at indtage en ledende position eller blive parret med andre investorer for at erhverve kapitalinteresser i det reorganiserede SAS,” hedder det i meddelelsen.

Den danske stat og Apollo er i spil
Den danske stat har allerede i juni sidste år givet tilsagn om at skyde flere penge i SAS op til en ejerandel på maksimalt 29,9 procent. Herudover har den amerikanske kapitalfond Apollo Global Management en ret til at konvertere det såkaldte DIP-lån på 700 millioner dollars (4,77 milliarder kroner) til egenkapital.

Apollo har tidligere indvilget i at forhandle med den danske stat om vilkår og betingelser, herunder at den danske stat samtidigt erhverver op til 250 millioner dollars (1,7 milliarder kroner) i aktier i SAS samtidig med Apollos eventuelle konvertering.

Hvorvidt den amerikanske kapitalfond vælger denne løsning, vil naturligvis afhænge af, hvordan hele restruktureringen af SAS skrues sammen, samt de endelige betingelser for kapitalrejsningen.

Den amerikanske konkursdomstol vil den 19. april tage stilling til SAS’ forslag til procedurer for kapitalrejsningen, og SAS forventer, at processen med at finde en ledende investor vil være afsluttet cirka 12 uger senere.

Nye forventninger til indtjening og likviditet
Samtidig med anmodningen om at igangsætte kapitalrejsningen har SAS offentliggjort opdaterede økonomiske fremskrivninger, hvilket er baseret på en revideret forretningsplan, der indeholder en optimeret netværks- og ruteplanlægning samt opskrevne forventninger til efterspørgsel og kapacitet, aftaler med leasingselskaber samt en forbedret udvikling i likviditeten.

For regnskabsåret 2025/26 forventes der en omsætning på 58 milliarder svenske kroner mod tidligere 49 milliarder svenske kroner. Her vil indtjeningen før skat – den såkaldte EBT-margin – være løftet til mellem 9 og 10 procent mod tidligere mellem seks og otte procent.

Likviditeten vil også på kort sigt være bedre end tidligere forventet. I efteråret hed det, at likviditetsniveauet ved udgangen af regnskabsåret 2022/23 ville være omkring 15 procent, men nu forventes likviditetsniveauet “væsentligt at overstige dette”.

SAS understreger også, at likviditetsniveauet forventes at forblive på de høje niveauer i hele fremskrivningsperioden frem til 2025/26.

 

Relaterede artikler:

SAS får godkendelse af livsvigtigt lån

Dansk krav til SAS-ejerskab kan jage investorer væk

Den danske regering vil øge ejerandel i SAS