Visualisering af lufthavnsprojektet i Bodø Lufthavn. (Foto: Avinor | PR)

Millliardudvidelse af skandinavisk lufthavn udskydes

Den norske lufthavnsoperatør Avinor står i en alvorlig økonomisk situation, og derfor udskyder man foreløbigt i 12 måneder udvidelsen af lufthavnen i Bodø, der samlet vil løbe op i næsten fem milliarder kroner.

Coronapandemien har tæret på kassebeholdningen hos lufthavne og lufthavnsoperatører over hele verden, og det vil i de kommende år givetvis medføre færre investeringer samt udskydelse af en række projekter, der allerede var planlagt før, der var noget, der hed COVID-19.

Et eksempel findes i Norge, hvor der har været planlagt en udvidelse af lufthavnen i Bodø i den nordlige del af landet. Projektet, der samlet har en beløbsramme på 6,6 milliarder norske kroner, hvilket svarer til 4,9 milliarder danske kroner, var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2028, men nu er det blevet udskudt i foreløbigt 12 måneder.

Lufthavnen i Bodø drives af Avinor, der er Norges statslige lufthavnsoperatør, der samlet har ansvaret for driften af 44 statsligt ejede lufthavne.

“Det er et stærkt ønske at gennemføre projektet, men vi har undervejs oplevet ændrede præmisser for Avinors deltagelse. Efter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situation, og der er fortsat stor økonomisk usikkerhed om fremtiden. Derfor er det ikke forsvarligt at påtage sig risikoen det vil indebære at tage en beslutning om at gennemføre projektet,” udtaler Abraham Foss, koncernchef i Avinor.

Kan være klar til 2030’erne
Oprindeligt var det planen, at Avinor skulle bidrage med et beløb, der svarer til 1,8 milliarder norske kroner, men det er sidenhen blevet opjusteret til 2,2 milliarder norske kroner. Herudover må Avinor også dække en overordnet projektrisiko på en milliard norske kroner, og det er en for stor byrde at påtage sig i den nuværende situation.

“Avinor har ansvaret for at drive lufthavne i hele landet, og vi har en række projekter, der er nødvendige at gennemføre i de kommende år. Avinor har brug for en mere afklaret langsigtet finansiel situation før en beslutning i Bodø-projektet kan tages,” lyder det fra Avinor-chefen.

Med den midlertidige udsættelse i 12 måneder vil den ombyggede Bodø Lufthavn kunne være færdig i anden halvdel af 2029 og således være klar til det nye årti i 2030’erne.

Bodø Lufthavn var før pandemiens Norges syvendestørste lufthavn med næsten 1,9 millioner årlige passagerer. I 2021 er lufthavnen rykket op på en position som den sjettestørste lufthavn med 1,15 millioner passagerer.

 

Relaterede artikler:

Nordiske lufthavne mangler 100 mio. passagerer

En milliard kroner til norsk luftfart i 2022

Norske lufthavne rammes af stor spareplan