Visualisering af Nuuk Airport (Grafik: Kalaallit Airports A/S)

Ny atlantlufthavn i Grønland med 18 lukkedage

Efter udbygningen af lufthavnen i Nuuk, vil der i gennemsnit være 18 dage om året med lukninger som følge af vejret. Det oplyser transportminister Ole Birk Olesen.

Grønlands Landsting vedtog i november sidste år en ny anlægslov, der sikrer udbygning af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat til 2.200 meter landingsbaner samt opførelsen af en ny lufthavn i Qaqortoq med 1.500 meter bane.

Dermed vil det på sigt være muligt at gennemføre atlantflyvninger direkte til Nuuk og Ilulissat, mens Air Greenland i dag benytter lufthavnene i Kangerlussuaq eller Narsarsuaq, hvilket kræver tilslutningsfly til og fra de befolkningsrige byer på vestkysten.

Men rejsende til og fra de to kommende atlantlufthavne skal ikke forvente samme regularitet som i Kangerlussuaq. Beregninger viser nemlig, at de to atlantlufthavne årligt forventes at være lukket i henholdsvis 18,25 døgn i Nuuk og 7,3 døgn i Ilulissat på grund af vejrliget. Det skal ses i forhold til Kangerlussuaq, hvor der årligt er 2,7 døgn, hvor vejret blokerer for drift til og fra lufthavnen.

Svar til Grønlandsudvalget
Tilsvarende tal har været fremme i andre sammenhænge, men nu de blevet sendt til Folketingets grønlandsudvalg på foranledning af en forespørgsel fra Søren Espersen fra Dansk Folkeparti.

Søren Espersen stillede spørgsmålet til Grønlandsudvalget den 26. marts, og nu har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) svaret på baggrund af bidrag fra Kalaallit Airports A/S, som skal anlægge og drive de to lufthavne.

”Efter justering af landingsbanernes placering og udbygning af disse samt opgradering af navigationsudstyr mm. til præcisionslandingsbaner forventes det, at den vejrbetingede åbningstid bliver ca. 95 pct. i Nuuk og 98 pct. i Ilulissat. Tilsvarende er det på grundlag af DMI’s klimastatistikker vurderet, at den vejrbetingede åbningstid for lufthavnen i Kangerlussuaq er på 99 – 99,5 pct,” hedder det i svaret fra ministeren.

Dermed er der stadig næring til den lokale debat i Grønland om, hvorvidt lufthavnen i Kangerlussuaq skal nedlægges.

Kritikere ønskede Sydløsning
Der har været mange kritikere i forhold til udbygningen af lufthavnen i Nuuk. En af disse er arkitekt Peter Barfoed, der er medindehaver af Tegnestuen Nuuk.

Beregninger viser nemlig, at der er risiko for kritisk turbulens, da lufthavnen ligger på en fjeldhylde ved det 450 meter høje Lille Malene, der er et af de tre fjelde, der omkranser Nuuk. Herudover er der også løbende risiko for tågedannelser, hvilket giver det problematiske vejrlig, der kan medføre en svag driftsstabilitet for Nuuk og Ilulissat.

“Det er stik imod alle internationale anbefalinger,” har Peter Barfoed tidligere udtalt.

Selv har Peter Barfoed siden 1999 agiteret for den såkaldte “Sydløsning”, der handler om at etablere en helt ny lufthavn syd for Nuuk på øen Anglisunnguaq. Her ville det have været muligt at etablere en 3.000 meter bane, som med tiden ville kunne forlænges op til 5.000 meter, hvis det skulle blive nødvendigt.

Beregninger viser, ifølge Peter Barfoed, at der ved hjælp af CATII-præcisionslandingsudstyr ville kunne sikres en regularitet på 98 procent, hvilket betyder, at der maksimalt vil være otte dage om året, hvor vejret kan byde på udfordringer med starter og landinger.

 

Relaterede artikler:

Grønlandsk lufthavnsaftale godkendt i Folketinget

Demonstration mod udvidelse af lufthavn i Nuuk

Kritik af baneforlængelse i Nuuk