Ny nedjustering fra Cimber Sterling

Det hårdt plagede luftfartsselskab Cimber Sterling må endnu engang nedjustere forventningerne til årets resultat. Nu forventes et driftsunderskud på op imod 200 millioner kroner. Selskabet arbejder hårdt på at styrke kapitalgrundlaget.

(OPDATERET)

Cimber Sterling har netop udsendt en selskabsmeddelelse, hvor forventningerne til resultatet af den primære drift for regnskabsåret 2010/11 nedjusterestil 190-200 millioner.

Omsætningen forventes at stigetil mellem 1.925 millioner og 1.950 millioner, hvilket svarer til en stigning på 25 % i forhold til året før. Menbundlinjen kansåledes ikke følge med.

Det er den vedvarende overkapacitet i markedet, der fortsat skaber problemer for Cimber Sterling. Det har betydet, atselskabets kapitalgrundlag ikke vurderes at være tilstrækkeligt, hvorfor der er igangsat en proces, der skal sikre en langsigtet styrkelse af selkabets kapitalisering.

Cimber Sterling har således indledt forhandlinger med potentielle industrielle og finansielle investorer med henblik på at tilvejebringe en snarlig løsning. Kilder i markedet vurderer, at udfaldet af disse forhandlinger vil være afgørende for selskabets fortsatte overlevelse.

Herudover afholder Cimber Sterling ekstraordinær generalforsamling den 8. juni, hvor aktionærerne skal tage stilling tilden tre-årige aftale om egenkapitaltilsagn fra amerikanske GEM Global Yield Fund.