Omstruktureringer på vej i Cimber Sterling

I slutningen af sugust måned forventes Cimber Sterling at offentliggøre en ny strategi for selskabet. Der er omstruktureringer på vej, idet det ikke vil være hensigtsmæssigt at fastholde fire administrative lokationer i det kommende Cimber-Skyways.

Torsdagens selskabsmeddelelse fra Cimber Sterling blev læst med stor interesse af medarbejderne i det danske flyselskab.

Den kunne nemlig give et fingerpeg om, i hvilket omfang Cimber Sterling forventes at fortsætte samtlige selskabets aktiviteter efter en kommende fusion med svenske Skyways. I meddelelsen stod blandt andet at læse:

“Forventningerne til regnskabsåret 2011/12 er opgivet for virksomheden som den er og forefindes (“as is“ basis) efter en kapitaltilførsel på DKK 165 mio., men uden hensyntagen til den eventuelle effekt som tilførsel af ny egenkapital og en ny majoritetsaktionær kan få på Cimber Sterlings drift og/eller strategi.“

Dermed fortæller Cimber Sterling, at selskabet endnu ikke kender de strukturelle konsekvenser af en kommende sammenlægning med Skyways.

Stadig usikkerhed om 737-platformen

“Omsætnings- og rutemæssigt kan jeg ikke svare på, hvad der er det rigtige. Vi skal først finde ud af, hvad ambitionen er hos eksempelvis City Airline, der opererer fritidsruter fra Gøteborg til Sydeuropa med tre MD80-fly,“ fortæller administrerende direktør Jacob Krogsgaard til CHECK-IN.dk.

Dermed holder Cimber-direktøren en dør åben til bevarelse af Boeing 737-platformen og fritidsruterne til Sydeuropa. “Alle i hele gruppen, skal fremadrettet kigge på, hvordan man skal ensarte flyflåden. Får vi ikke flere stordriftsfordele og større volumen i 737-platformen, mener vi ikke at vi er konkurrencedygtige.“

Ved indgåelsen af den ikke-bindende aftale med Mansvell Enterprises meldte Cimber Sterling ud, at det var ambitionen at skabe et stærkt regionalt flyselskab sammen med Skyways. Dette selskab skulle satse på indenrigsruterne og den regionale trafik. Det har med rette fået flere til at spekulere i afvikling af Boeing 737-platformen og dermed fritidsruterne.

“Spørgsmålet er om man er regionalt funderet, men ikke hvor man flyver til,“ siger Jacob Krogsgaard nu i en uddybende kommentar.

Centralisering på vej

Under alle omstændigheder skal det kommende Cimber-Skyways slankes. Med et nuværende administrativt hovedkontor i Sønderborg og baser og administrative/tekniske funktioner i København, Billund, Gøteborg og Stockholm, vil der være brug for en omstrukturering og tilpasning af organisationen.

“Vi har lige opsagt 10 ansatte ultimo juni måned. Det er en del af en løbende tilpasning af organisationen. Det er samtidig et tegn på, at vi får effektiviseret vores produktion. Det er ikke hensigtsmæssigt fremadrettet at være spredt på fire lokationer, hvorfor der formentlig vil komme nogle ændringer. Det betyder sandsynligvis at nye medarbejdere vil kommetil, og andre vil forlade os,“ fortæller Jacob Krogsgaard.

Men indtil videre må medarbejdere, markedet og investorerne have lidt tålmodighed. Først skal en generalforsamling fredag den 29. juligodkende den nye aftale, hvorefter den nye investor vil tage kontrollen over selskabet. Der skal efterfølgende udarbejdes et ny prospekt, og i det prospekt vil der blive redegjort for den fremadrettede strategi.

Prospektet og den nye strategi forventes offentliggjort i slutningen af august eller begyndelsen af september måned.