Thomas Fowler er ansvarlig for bæredygtighed hos Ryanair. (Foto: Ryanair)

Ryanair: Emissionsmidler bør ikke gå til skolebusser

Ryanair kritiserer, at størstedelen af en pulje EU-midler til mindskning af CO2-udledninger er blevet tildelt et statsejet busselskab. De burde været blevet investeret i Irlands luftfart, lyder det.

Det irske flyselskab Ryanair har rejst en markant og offentlig kritik af landets transportministerium, da selskabet mener, at ministeriet har fejldisponeret 485 million euro (3,6 milliarder kroner) EU-midler, der er øremærket til at mindske CO2-udledninger.

Ifølge flyselskabet er det ”meget bekymrende” og en ”skandale”, at 76 procent af midlerne, hvilket svarer til 368 millioner euro (2,7 milliarder kroner), er blevet tildelt Bus Éireann, der er et statsejet busselskab, som blandt andet er beskæftiget med skolebuskørsler i Irland.

Derudover lyder det, at EU-midlerne – i Ryanairs optik – benyttes til at understøtte en statsejet virksomhed, der ikke er rentabel i sig selv. I tillæg hertil er man også utilfreds med, at transportministeriet har forklaret, at de resterende 24 procent af midlerne fra EU er blevet brugt til ”klimafinansiering” uden at fremlægge de nærmere detaljer.

Uforklarligt og uacceptabelt
Ryanair har ad flere omgange skrevet til transportministeriet og gjort opmærksom på, at man mener, at midlerne er blevet disponeret forkert. Thomas Fowler, der er bæredygtighedsdirektør hos flyselskabet, hæfter sig især ved, at man ikke har kunne få vide, hvad hele summen er blevet brugt til.

”Denne mangel på gennemsigtighed særligt under en grøn minister (transportminister Eamon Ryan fra partiet The Green Party, red.) er både uforklarlig og uacceptabel,” udtaler Fowler ifølge den irske medievirksomhed RTÉ.

Det kritiseres yderligere, at skolebusserne har udledt unødigt CO2, da Bus Éireann fortsatte kørslerne i de perioder, hvor skolerne var lukket under pandemien, ligesom EU-midlerne i øjeblikket dækker 25 procent af busselskabets samlede årlige omkostninger.

Afviser kritikken
Ryanair har bedt transportministeren om at fremlægge beregningerne for, hvordan midlerne har ført til mindskning af udledninger således, at der skabes klarhed om spørgsmålet. Transportministeriet mener dog ikke, at der er noget at komme efter.

Ministeriet forklarer derimod, at finansiering af ​​skolebusserne var godkendt til at kunne støttes med EU-midlerne, da de benyttes til transport af omkring 120.000 elever, hvoraf 16.000 har behov for specialundervisning.

”Hvis skolebusserne ikke kørte, ville størstedelen af disse studerende skulle køres i private biler, og det ville føre til en betydelig stigning i udledningerne fra transporten,” udtaler ministeriet.

Ryanair er i stedet af den holdning, at midlerne burde investeres i den grønne omstilling af landets luftfartsbranche, så man får mindsket brændstofforbruget, CO2-udledningerne samt flystøjen.


Relaterede artikler:

Luftfarten kritiserer ny aftale om emissionskvoter

Ryanair og Shell i samarbejde om SAF

Ryanair vil flyve med 40 procent grønt brændstof