Ankommende fly i Københavns Lufthavn (Foto: Morten Lund Tiirikainen)

Skandinaviske lufthavne bedst til grønne landinger

I en undersøgelse fra Eurocontrol fremgår det, at de skandinaviske hovedstadslufthavne er de mest grønne i Europa i forhold til, hvor effektive de landende fly er i deres anflyvninger.

Trafikken i store lufthavne som London Heathrow, Paris Charles de Gaulle og Frankfurt am Main kan være så stor, at ankommende fly ind i mellem må blive i venteposition og cirkle rundt inden landingstilladelse.

I andre men også relativt store lufthavne sker det sjældnere, at fly må vente med at lande som følge af tung trafikbelastning. Situationen er, at jo længere tid, flyene bruger på en landing, desto mere CO2 bliver der udledt.

I en ny undersøgelse fra Eurocontrol, der overordnet styrer lufttrafiktjenesten i Europa, fremgår det, hvilke lufthavne der er mest ”grønne” i forhold til de ankommende flys operationelle effektivitet. Og her kommer Oslo Lufthavn, Stockholm Arlanda Airport og Københavns Lufthavn ind på de tre øverste pladser.

Fly til Oslo Lufthavn er mest grønne
Undersøgelsen er baseret på den såkaldte Continuous Descent Operations (CDO), der altså handler om et flys kontinuerlige nedstigning til en lufthavn uden ophold i bestemte højder. Det gælder således om at optimere et flys vertikale flyveeffektivitet via CDO og naturligvis ved hjælp af de respektive lufthavnes flyveledere.

Flyene vil optimalt set opholde sig i høje, effektive højder så længe som muligt, før de begynder at stige ned til ankomstlufthavnen. At minimere den tid, der bruges i lavere højder ved anflyvning, kan spare betydelige mængder brændstof, reducere CO2-udslippet og samtidig reducere støjen omkring lufthavne.

De tre skandinaviske hovedstadslufthavne er som nævnt de bedste til denne øvelse, og undersøgelsen baserer sig på perioden fra januar til august 2022. Eurocontrol har lavet grafer over de 25 mest grønne europæiske lufthavne. Den ene graf viser, hvor lang tid de landende fly i gennemsnit bruger på planflyvning samt andelen af fly, der opnår CDO helt ned fra marchhøjden.

Oslo Lufthavn er den mest grønne med fly, der i gennemsnit bruger 40 sekunder på planflyvning i forbindelse med landing. Næsten 60 procent af de landende fly opnår CDO. I Københavns Lufthavn bruger flyene cirka 60 sekunder på planflyvning, og lidt over 50 procent af flyene opnår CDO. I Stockholm Arlanda er tallene henholdsvis 50 sekunder og små 50 procent.

Stor ineffektivitet i London og Paris
Mens Oslo, København og Stockholm klarer sig godt, ser det anderledes ud for flere af de større lufthavne. Eksempelvis bruger de landende fly i London Heathrow Airport i gennemsnit 200 sekunder på planflyvning, og kun cirka 12 procent af flyene opnår CDO. I Paris Charles de Gaulle er tallene henholdsvis 330 sekunder og tre procent.

De to lufthavne er som bekendt en del større og noget mere tungt belastet end de skandinaviske lufthavne. Men der er også mindre lufthavne, der præsterer betydeligt dårligere i sammenligning med eksempelvis Københavns Lufthavn.

De landende fly i Brussels Airport bruger i gennemsnit 190 sekunder på planflyvning, mens kun omkring 18 procent opnår CDO. London Stansted Airport har tal på henholdsvis 200 sekunder og 16 procent.

Eurocontrol bemærker, at selv om den vertikale ineffektivitet ikke kan reduceres til nul, er der flere måder at forbedre præstationerne. Det kan blandt andet ske ved særlige navigationsprocedurer eller en bestemt form for luftrumsdesign.

 

Relaterede artikler:

193 lufthavne vil være grønnere

Lille andel af flyvninger bag halvdelen af CO2-udslip

Nordiske konkurrenter foran CPH på biobrændstof