EasyJets nye ”Worldwide by easyJet”-tiltag.

Slottider er luftfartens guld

Start- og landingstilladelser – de såkaldte slottider – kan være en vanskelig størrelse at forstå, men i denne artikel forsøger vi at give et overblik over, hvad der egentlig gemmer sig bag slottider.

Man læser det komplekse ord ’slottid’ i en artikel og bliver straks i tvivl om, hvad ordet egentlig betyder.

En slottid er et nærmere angivet tidsrum, hvor et givent flyselskab må benytte en lufthavns infrastruktur i forbindelse med en start eller landing i lufthavnen. Der gives slottider for de enkelte lufthavne til hver enkelt sæson, henholdsvis sommer og vinter.

Den hollandske professor Peter Haanappel forsøger at redegøre for slottider i et skriv i Aeropolitical Updates. Han er professor i luftfartslove og har i mange år arbejdet som konsulent, hvorfor hans erfaring på området er stor.

Han forklarer, at før man kan tale om slottider, kræves der myndighedstilladelser til at flyve til den enkelte lufthavn i forbindelse med international luftfart. Og det er uanset, om der er tale om bilaterale luftfartsaftaler eller en aftale mellem de enkelte lande i henhold til artikel 5 og 6 i Chicago-konventionen om international civil luftfart.

I Europa er flyverettigheder eksempelvis et resultat af multilaterale aftaler mellem unioner som EU, EØS (Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde) og ECAA (European Common Aviation Area). Flyverettigheder må således eksistere, før man overhovedet kan tale om slottider.

Slottidernes ejermænd
International Air Transport Association (IATA) er en international sammenslutning af flyselskaber. Foreningen har siden 1960’erne blandt andet deltaget i arbejdet med at fordele start- og landingstilladelser i lufthavne – særligt hvor der har været ekstra pres på infrastrukturen.

Førhen fandtes Scheduling Procedures Guide (SPG) og Conferences (SPC), men de er sidenhen blevet erstattet med Worldwide Slot Guidelines (WSG) og IATA’s Slot Conferences (SC). Sidstnævnte finder sted to gange om året, hvor man fordeler slottider for henholdsvis sommer- og vintersæsonen.

Det næste spørgsmål er så, hvem der ejer disse slottider. Svaret finder man ofte ud fra de respektive nationale forfatningsmæssige og ejendomsretlige love. Normalt er det lufthavnen, der ejer slottiderne. I andre tilfælde vil det dog være regeringen eller flyselskaberne, der ejer dem.

Stor værdi for flyselskaber
Men hvad der imidlertid er mere interessant er, hvor stor en værdi slottiderne har, og om de kan handles. Slottiderne har som udgangspunkt en stor økonomisk værdi, og des færre slottider i en lufthavn, desto højere er købsprisen for et flyselskab.

Spørgsmålet er så, om et flyselskab har rettighed til at sælge sine slottider direkte til andre flyselskaber – det, der kaldes sekundær slothandel. Det er umiddelbart ikke soleklart, at en sådan handel er lovlig. Men i Europa kan flyselskaberne dog handle slottider én for én. EU-Kommissionen har således i 10 år foretrukket den form for handel, selv om den ikke nedskrevet i formel lovgivning.

SAS solgte eksempelvis i marts 2017 to slot-par i Heathrow Airport, og det skandinaviske flyselskab fik en samlet betaling på 75 millioner dollars, hvilket svarer til 455 millioner kroner.

Eksempel fra virkeligheden
Forskellige konkurser i europæiske flyselskaber i 2017 førte til flere tilfælde, hvor der blev rejst tvivl om, hvem der havde rettighederne over de nedlukkede flyselskabers slottider, og hvor stor en værdi de måtte have.

Det britiske flyselskab Monarch Airlines og tyske airberlin gik begge konkurs sidste år, og det førte til en kamp om de to selskabers slottider. Konkursboerne fandt hurtigt ud af, at slottiderne havde en anseelig økonomisk værdi, og bobestyrerne kunne derfor bruge slottiderne som et aktiv ved at sælge dem til andre flyselskaber og derigennem skaffe kapital til kreditorerne hos de konkursramte flyselskaber.

I forbindelse med salget af Moncarh Airlines’ slottider lød vurderingen fra flyselskabets administrator, KPMG, at slottiderne var helt op til en halv milliard kroner værd, og det lykkedes da også for KPMG at beholde slottiderne i boet trods mange juridiske forviklinger.

 

Relaterede artikler:

Wizz Air køber Monarch-slots i Luton Airport

IAG har købt værdifulde Monarch-slots

Monarch-slots skal tilbage i fordelingspuljen

Strid om rettigheder til Monarch-slots

SAS sælger “slots” for at betale kartelbøde