Foto: Henryk Kotowski / Wikimedia Commons.

Svensk luftfartsstrategi med flyskat

I en ny luftfartsstrategi holder den svenske regering fast i idéen om en flyskat. Desuden skal SAS og mange andre tages med på råd i arbejdet med udbygningen af Arlanda-lufthavnen.

I en ny strategi for svensk luftfart gør den svenske regering meget ud af at fortælle hvor vigtigt luftfarten er for at binde Sverige sammen og for at binde Sverige sammen med verden. Det er dog ikke ensbetydende med, at luftfarten får lov til køre på frihjul når det kommer til miljøbelastning.

”Flytransport bør ligesom andre transportformer bidrage til målet om Sverige som en af verdens første fossil-fri velfærdslande,” skriver den svenske regering i strategien.

Og derfor holder den svenske regering fast i forslaget om en flyskat i stil med den, som blev indført i Norge sidste år.

Global aftale
Hos SAS er man ikke ligefrem begejstret over at regeringen fortsat vil have en flyskat.

”Den foreslåede flyskat vil direkte ramme luftfarten, vores passagerer, erhvervslivet og tilgængeligheden til Sverige. I en branche hvor indtjeningsmarginerne er minimale og priskonkurrencen er hård, er kun få passagerer villige til at betale en flyskat på hundrede kroner eller mere,” pointerer SAS i en kommentar til flystrategien.

SAS peger på, at regeringens egne undersøgelser tidligere har vist, at luftfartsskatten vil have lille positiv eller ligefrem negativ indvirkning på miljøet. Desuden har den internationale luftfartsindustri som den eneste industri i verden indgået en global aftale om udledningen af drivhusgasser.

I SAS’ øjne er det andre ting end nye skatter, der gør den reelle forskel.

”Investeringer i nye fly, ny teknologi, grønne flyvninger og ikke mindst investering i biobrændsel er det, der giver reelle forbedringer af klimaet,” understreger SAS.

Sidde med ved bordet
Den svenske regering vil også etablere et særligt råd med deltagelse af en lang række aktører med interesse for at styrke Stockholm Arlanda-lufthavnen. Rådet skal arbejde for at styrke Arlanda’s position som en central knudepunktslufthavn og sikre at der er plads nok til at udvide lufthavnen, som allerede nu har visse kapacitetsproblemer.

Regeringen forventer, at Arlanda-lufthavnen om mindre end 30 år formentlig have nået 50 mio. passagerer, hvilket svarer til en fordobling af det nuværende antal passagerer. Det nye råd skal være med til at udarbejde forslag til hvordan lufthavnen skal udvides.

Mens Københavns Lufthavn selv har slået stregerne på sine udvidelsesplaner, så er det tanken, at en lang række aktører inklusiv de lokale kommuner og luftfartsbranchen skal sidde med ved bordet i det nye Arlanda-råd. Dermed får blandt andre SAS sandsynligvis mere indflydelse på udformningen af Stockholm Arlanda’s udvidelsesplaner, end selskabet har haft på CPH’s udvidelsesplaner. Planer, der blandt andet indeholder den omdiskuterede lukning af den såkaldte tværbane.

Over et år
I strategien skriver regeringen også, at problemerne med den såkaldte regelshopping skal begrænses. Desuden vil den svenske regering arbejde for mere viden om hvad de stadigt mere udbredte alternative ansættelsesformer betyder for luftfartssikkerheden.

Inden længe kommer den danske regering med sin nye luftfartsstrategi, som myndighederne og luftfartsbranchen har arbejdet sammen om at udarbejde i over et år nu.

 

Relaterede artikler:

Tre langruter fra Arlanda større end i CPH

Miljøafgift spøger stadig i Sverige

Kjos: Svensk flyskat vil styrke CPH