Den nuværende togstation i Københavns Lufthavn. (Foto: CPH)

Togstationen i Københavns Lufthavn udvides

Ny station i CPH skal gøre det muligt at øge antallet af tog til lufthavnen fra 13 til 18 tog i timen og dermed understøtte lufthavnens vækst.

Togstationen ved Københavns Lufthavn kan ikke følge med udviklingen i lufthavnens passagertal, og stationen risikerer at være en hindring for CPHs fortsatte vækst. Regeringen vil derfor som led i et nyt hovedstadsudspil sætte gang i en udvidelse af Københavns Lufthavns Station, hvor der skal etableres to nye perroner.

”Københavns Lufthavn er i stor vækst, og lufthavnen har en ambition om at være den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 millioner passagerer årligt. Det er afgørende for væksten, at den omkringliggende infrastruktur understøtter lufthavnen,” siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Flere end 34 procent af alle rejsende til Københavns Lufthavn ankommer i dag med tog. Men lufthavnen ser gerne, at endnu flere rejsende får mulighed for at benytte offentlig transport, når de skal til og fra Kastrup. Derfor glæder lufthavnen sig over regeringens planer om en ny togstation, der skal skabe plads til flere tog. Det vil være den største styrkelse af lufthavnens tilstødende infrastruktur, siden Øresundsbron stod færdig for knap 20 år siden.

“En ny togstation er en væsentlig forudsætning for, at vi kan fortsætte med at udvide lufthavnen på en ansvarlig måde. Udbygget offentlig transport sikrer, at borgere fra hele landet kan benytte Københavns Lufthavns ruter ud i verden,” siger Peter Goll, der er kommunikationsdirektør i CPH.

En flaskehals på Øresundsbanen

Presset på togstationen i CPH vokser år for år, og flaskehalsen i lufthavnen er i dag den største udfordring på hele Øresundsbanen. Der er i perioder ikke er plads nok på togskinnerne til de gennemkørende tog, hvilket medfører forsinkelser og aflysninger.

Udvidelsesprojektet indebærer, at der anlægges en ny station parallelt med den gamle med to nye overdækkede perroner. De nye perroner skal etableres ved de nuværende godsspor 11 og 12, som ligger under metrostationen.

Med den nye station kan der etableres ”retningsdrift”, så alle østgående tog føres igennem den eksisterende station, mens alle vestgående tog føres igennem den nye station. Dermed skal øst- og vestgående tog ikke længere krydse hinanden i forbindelse med trafikafviklingen ved lufthavnen.

En investering til gavn for hele Danmark
Den nye station skal efter planen øge antallet af tog fra både Sverige og Vestdanmark fra 13 til 18 tog i timen. Og det er netop rejsende fra Fyn, Jylland og Sydsverige, som foretrækker at bruge toget på rejsen til Københavns Lufthavn.

Ifølge de senest opgjorte tal fra 2017 er det kun 15 procent af de rejsende fra København, der ankommer med toget til lufthavnen, mens det er hele 63 procent af de rejsende fra Fyn og 39 procent af de rejsende fra Jylland. Det er dog særligt sydsvenskerne, der foretrækker toget. 73 procent af de rejsende fra Sydsverige kommer til lufthavnen med tog.

“Toget er først og fremmest den foretrukne transportform for de rejsende uden for Hovedstadsområdet. Derfor er en investering i en ny togstation i Københavns Lufthavn også en investering til gavn for hele Danmark og Sydsverige,” siger Peter Goll.

Nye parkeringshuse skal finansiere projekt
For at finansiere udvidelsen af togstationen skal der i tilknytning til stationen etableres nye parkeringshuse med flere end 2.000 nye parkeringspladser i lufthavnen. De foreløbige beregninger viser ifølge regeringen, at indtægterne fra udlicitering af driften af parkeringshusene vil kunne finansiere hele stationsprojektet.

Projektet forventes efter en detaljeret projektering, miljøvurdering, udbud og myndighedsbehandling at kunne udføres i årene 2022-2025.

Relaterede artikler:

30 millioner passagerer i CPH

CPH tager ny gangbro i brug i Terminal 3

Kommunal task force vil styrke CPH