Trafikstyrelsen tror på Cimber Sterling

Trafikstyrelsen, der er en styrelse under Transportministeriet, er ansvarlig for at sikre, at danske luftfartsselskaber altid drives efter sunde økonomiske principper. Trafikstyrelsen har ikke fundet anledning til at overveje Cimber Sterling´s AOC eller EU-licens.

Betingelsen for at drive luftfartsselskab i dag er, at man er indehaver af en licens, som de nationale myndigheder udsteder. I Danmark er det Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen), der er myndighed på dette område.

Det hele er reguleret efter EU´s forordning nr. 2407/92 af 23. juli 1992. Heri fremgår det, at når luftfartsselskaber får udstedt licens for første gang, skal selskabet dokumentere, at det til enhver tid kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser. Licensen til at drive luftfartsselskab hedder et AOC (Air Operator´s Certificate).

Hvis man samtidig har licens til erhvervsmæssig befordring skal man hvert år indsende en “Økonomisk Rapportpakke“ bilagt det seneste årsregnskab til Trafikstyrelsen.

Hermed kan Trafikstyrelsen som tilsynsmyndighed følge med i, hvorvidt de enkelte luftfartsselskaber opfylder deres økonomiske forpligtelser.

Det sker også for Cimber Sterling og alle andre danske luftfartsselskaber.

“Vi følger løbende med og fører også drøftelser med selskabet. Der er ingenting, der indikerer, at der skulle være samme problemer med Cimber Sterlingsom det var tilfældet med det tidligere Sterling Airlines,“ fortæller kommunikationschef Thorbjørn Ancker fra Trafikstyrelsen.

Ifølge EU-forordningen kan Trafikstyrelsen til enhver tid tage luftfartsselskabernes økonomiske resultater op til vurdering og kan suspendere eller tilbagekalde licenser, hvis det ikke kan godtgøres, at det pågældende selskab kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i en tolvmåneders periode.

“I og med at selskabet er børsnoteret, får vi indsigt i nøgletal. Vi kan altid efterspørge supplerende materiale, hvis der er behov for det. Vi er i en løbende dialog med Cimber Sterling, som vi også er det med andre selskaber,“ siger Thorbjørn Ancker.

Trafikstyrelsen har derfor ikke fundet anledning til at foretage sig noget ekstraordinært i forhold til Cimber Sterling. Og situationen kan på ingen måde sammenlignes med Sterling-konkursen i 2008:

“Der er nogle afgørende forskelle i forhold til situationen omkring Sterling Airlines. Vi var rent faktisk i besiddelse af bankgarantier fra islandske banker, der bakkede op omkring selskabet. Men bunden gik ud af det islandske finansmarked,hvorfor de bankgarantier ikke var det papir værd, som de var skrevet på.“

Trafikstyrelsener således blevet betrygget i sin løbende dialog med Cimber Sterling, hvorfor tilsynsmyndigheden har vurderet, at selskabet kan opfylde sine faktiske og potentielle forpligtelser i minimum en tolvmåneders periode.