SAS EuroBonous Gold (Foto: SAS)

Yngste SAS EuroBonus medlem: 12 dage gammel

Der er i dag 2,8 millioner medlemmer af SAS EuroBonus-programmet. Men siden den 1. juli 2008 har det været muligt at indmelde børn og unge under 18 år i det populære loyalitetsprogram. I april måned blev det hidtil yngste medlem indmeldt – et 12 dage gammelt barn.

I april måned fik SAS sit hidtil yngste medlem i EuroBonus loyalitetsprogrammet.

Det var den dengang kun 12 dage gamle Alexander Lauritsen Rix, der blev indmeldt af sine forældre på baggrund af en vellykket SOS-hjemtur med SAS. Alexander var nemlig kommet til verden i Italien to måneder før planlagt.

Tidligere var der en juridisk begrænsning, der forhindrede børn og unge i at blive medlem af EuroBonus-programmet og dermed optjene point ved rejser med SAS.

Men denne begrænsning blev ophævet den 1. juli 2008, hvilket har betydet, at SAS sidenhen har taget imod 75.000 børn og unge under 18 årsom medlemmer af SAS EuroBonus.

“Vi får i øjeblikket omkring 1.800 nye medlemmer om måneden under 18 år,“ fortæller Vice President i SAS, Mette Østergaard, der er ansvarlig for SAS EuroBonus-programmet.

I det nuværende SAS EuroBonus-program skal der optjenes basispoint gennem flyvning med SAS eller selskabets partnere for at opnå de eftertragtede kort. For danske EuroBonus medlemmer kræves der i dag 20.000 optjente basispoint i løbet af et år for at kunne løfte sig fra et Basis-medlemskab til et Sølv-medlemskab. Skal man gøre sig håbe om Guld-medlemsniveauet skal der optjenes 55.000 basispoint i løbet af et år.

“Mange hyppigt rejsende EuroBonus-medlemmer rejser også meget frekvent på privat rejser. Det er nemligt segmentet af hyppigt rejsende, der automatisk melder deres børn ind i SAS EuroBonus,“ fortæller Mette Østergaard.

I Danmark er der ca. 550.000 medlemmer af SAS EuroBonus. I løbet af de seneste tre år har der været en nettotilvækst på ca. 5.000 danske medlemmer per år, mens det samlede medlemstal er faldet med 150.000 siden 2008. Det skyldes bl.a. en større oprydning i de norske kort, hvor inaktive medlemmer er blevet slettet.