CRJ200 fly fra Cimber A/S. som det så ud få måneder efter konkursen. (Foto: Ole Kirchert Christensen)

Advokat-brøler: Cimber-motorsag ikke for Højesteret

Strid om ni flymotorer fra Cimber Sterling-boet kommer ved en fejl ikke for Højesteret. Dermed giver en landsretsafgørelse konkursboet ejerskab til syv motorer.

Den langvarige strid mellem kuratorerne i Cimber Sterling-konskursboet og en række internationale leasingselskaber om ejerskabet til ni flymotorer, har fået en noget uventet afslutning knap fire år efter flyselskabets konkurs.

Det var egentlig planen, at sagen skulle behandles i Højesteret til maj. Det havde det såkaldte Procesbevillingsnævn givet leasingselskaber grønt lys til, efter at selskaberne havde tabt 2-7 i byretten og 2-7 i Vestre Landsret.

En brøler hos et af de advokatfirmaer, som repræsenterer leasingselskaberne, har imidlertid betydet, at sagen ikke kommer for Højesteret. Advokatfirmaet fik nemlig indsendt papirerne til Højesteret én dag for sent. Dermed står Vestre Landsrets afgørelse til troende og syv af de ni motorer tilhører konkursboet. Motorerne har en værdi på mellem 3,4 og 12 mio. kroner hver.

Grebet af et fly
Sagen bunder i at Cimber Sterling i gennem flere år op til konkursen i maj 2012 i stor stil byttede rundt på flymotorer mellem fly som de havde leaset og fly, som de selv ejede gennem Cimber Air Leasing A/S. Der blev flyttet rundt på både motorer fra leasede fly og fra egne fly samt motorer, der var leaset enkeltvis til brug som reservemotorer, når andre motorer var til reparation. Det skete for at holde så mange fly som muligt i luften. Det betød, at der på konkursdagen den 3. maj 2012 sad leasede motorer på en lang række af selskabets egne fly.

Leasingselskaberne ønskede at Højesteret skulle se på sagen, da Vestre Landsret reelt ikke gav konkursboet ret i deres grundlæggende påstand. Den handler om at en motor bliver ”grebet” af et fly og tilhører flyet, hvis den sidder på flyet i en længere periode.

Vestre Landsret underkendte konkursboets fortolkning om, at loven siger, at en installation af en motor på et fly automatisk overfører ejendomsretten over motoren til flyets ejer. Vestre Landsret slog fast, at der ikke gælder sådan en regel og at en midlertidig installation ikke overfører ejendomsretten. Samtidig mente retten dog, at der ikke var bevis for, at de syv motorer kun var installeret midlertidigt, hvilket leasingselskaberne hævdede og stadig hævder.

Frygte en gentagelse
Striden har siden konkursen i 2012 skabt nervøsitet blandt internationale leasingselskaber i forhold til at lease motorer, fly og reservedele ud til danske flyselskaber, da man ved en konkurs kunne frygte en gentagelse af forløbet med Cimber Sterling. Da konkursboet nu har Vestre Landsrets ord for at syv af de ni motorer tilhører dem, så kunne man frygte, at det ville fastholde skepsissen overfor leasingaftaler med danske flyselskaber.

Danmark har imidlertid 1. februar i år tiltrådt den såkaldte Cape Town konvention. Den gør, at et leasingselskab er sikker på at beholde ejerskabet over et fly, en motor eller en helt tredje vigtig komponent, som er leaset ud til et dansk flyselskab. Med konventionen kan ejerrettighederne til flymateriel nemlig registreres i et internationalt rettighedsregister og som følge heraf nyde international beskyttelse.

”Under flyprotokollen er der klarhed over hvem der ejer aktivet. Det forudsætter selvfølgelig, at man som interessent konkret registrerer aktiverne under protokollen,” pointerer Per Henriksen, chefkonsulent i brancheorganisationen Dansk Luftfart.

Så på trods af konkursboets sejr i Vestre Landsret, så kan Cimber Sterling-striden ikke gentage sig.

”Hvis man bruger flyprotokollen under Cape Town konventionen, som Danmark nu har ratificeret efter ønske fra os, vil den situation ikke opstå igen,” understreger Per Henriksen.