Airbus A320 fra DAT i Billund Lufthavn. (Foto: Billund Lufthavn | PR)

Billund Lufthavn ønsker hurtigere grøn omstilling

De danske politikere bør ifølge Billund Lufthavn og brancheorganisation skynde sig at få rammerne på plads sådan, at produktionen af bæredygtigt flybrændstof kan blive opskaleret.

Efter flere år med COVID-19-forhindringer for luftfarten er passagererne nu vendt tilbage til fly og lufthavne, der for alvor har fået travlt igen. Men flere fly i luften betyder også en større udledning af CO2, og at luftfartens klimaaftryk på miljøet dermed forstørres.

Det har fået Billund Lufthavn til at opfordre til, at politikerne sætter fart på at få fastsat rammerne for, hvordan luftfarten kan begynde at mindske udledningerne. Elektrificering er ikke en mulighed på samme vis, som det er i andre brancher, og derfor kigger man i retning af bæredygtigt flybrændstof.

Det forventes, at en del af dette brændstof skal fremstilles via Power-to-X (PtX), hvilket er en betegnelse, der dækker over en proces, hvor grøn elektricitet via elektrolyse og videreforædling omdannes til brint eller andre brintbaserede produkter, som blandt andet kan benyttes som bæredygtigt flybrændstof.

Grøn strøm skal prioriteres
I Danmark er infrastrukturen til en sådan produktion i en vis grad allerede på plads, da den samme teknologi, som i øjeblikket benyttes til at lave brændstoffer med olie fra fossile kilder, også kan bruges til at lave grønt brændstof. Det kan blandt andet foregå på Kalundborg Refinery eller Crossbridge Energy i Fredericia.

Det fortæller Michael Mücke Jensen, som er teknik- og miljøchef i Drivkraft Danmark, hvilket er en brancheorganisation for virksomheder, der leverer brændstof og el-ladning til transportindustrien, raffinaderierne samt LPG-branchen (Liquified Petroleum Gas eller flaskegas, red.).

”I Danmark har vi allerede to PtX-fabrikker, som producerer brændstoffer til industrien og transporten – herunder luftfarten. Teknologien til at lave grønt brændstof er præcis den samme, vi skal bare sørge for, at vi får rammerne til det, og her har politikerne et stort ansvar.”

”Vi har teknologien, vi har infrastrukturen og vi har sektorkoblingen, så vi deler vores overskudsstrømme af eksempelvis varme. Vi mangler bare de politiske krav om, hvortil de mængder, vi har, af grøn CO2 og grøn strøm skal prioriteres indtil, der er nok af det til hele omstillingen i alle brancher.”

Støtter tanken om Klimafond
En af de centrale udfordringer med det grønne flybrændstof er, at det fortsat fremstilles i forholdsvis små mængder, og prisen derfor er højere, end hvis flyselskaberne købte almindeligt jetbrændstof.

I den forbindelse slår direktør Jan Hessellund fra Billund Lufthavn fast, at det vil kunne løses, hvis politikerne etablerer den Klimafond, som Luftfartens Klimapartnerskab foreslog i maj 2020. Fonden vil blive finansieret gennem et mindre tillæg på solgte flybilletter, og midlerne herfra kan efterfølgende benyttes til investeringer i udviklingen samt produktionen af grønt flybrændstof.

”Luftfartsselskaberne er klar til at bruge flere penge på brændstof, hvis det er grønt, det må bare ikke være 4-6 gange så dyrt, da brændstoffet står for omkring 30 procent af deres omkostninger, og så vil flyselskaberne flygte ud af Danmark.”

”Så en passagerafgift med tilbageløb til branchen vil øge efterspørgslen, og det vil sætte skub i produktionen, og hvis politikerne ligeledes beslutter at prioritere den grønne strøm til produktionen af jetfuel, så kan det gå stærkt, og så kan luftfarten blive den første helt grønne transportform,” udtaler lufthavnsdirektør Jan Hessellund.


Relaterede artikler:

Power-to-X-aftale kan sætte gang i investeringer

Produktion af grønt flybrændstof i dansk havn

Brancheforslag blev ikke afvist af statsministeren